Veenivere võtmine analüüsideks

Veenivere võtmine toimub saatekirja alusel.
Ettevalmistus vereproovi andmiseks võib analüüsiti erineda.
Selgitust küsige oma raviarstilt või vereproovi võtvalt õelt.