Uudised!

Vanem saab last saata kuni operatsioonitoani

18.10.2023

Tallinna Lastehaiglas on nüüd lapsevanemal võimalus saata oma last operatsioonituppa ja olla lapsele toeks kuni lapse uinumiseni.

 „Mul väga hea meel, et Tallinna Lastehaiglas on vanematel võimalik kuni lapse uinumiseni operatsioonitoas viibida ja oma lapsele toeks olla.

Sellega saab vältida operatsioonieelset stressi ja vähendada operatsiooniga kaasnevat ärevust. Rahulikumad lapsed on ka rohkem koostöövalmis,“ tõdes lastehaigla anestesioloogia ja intensiivraviosakonna anestesioloog Johanna Hade.

 

„Emaga operatsioonituppa“ on lastehaigla tutvustav video, mida vaadates saab vanem koos lapsega operatsiooniks ette valmistuda ning ülevaate tegevuste järjekorrast, mis operatsiooni eel ja järel ees ootavad.

Videot saab vaadata siit: https://youtu.be/nNMt3idtR-0

„Senised tulemused on näidanud nii meie patsientide kui ka nende vanemate rahulolu selle projektiga,“ sõnas Tallinna Lastehaigla kirurgiakliiniku juhataja Matis Märtson. Ta lisas, et kuigi lastehaigla operatsioonitoad ei ole projekteeritud selliselt, et need arvestaksid vanemate operatsioonituppa kaasamisega, on personal selle võimaluse ikkagi loonud. „Loodame peatselt töötada tingimustes, mis arvestavad meie patsientide ja nende saatjate ootusi, vähendamata kirurgilise töö efektiivsust ja ohutust,“ lisas dr Märtson.

„Tallinna Lastehaigla teeb järjekordseid samme, et muutuda veelgi rohkem patsiendisõbralikuks ja tõsta selleläbi patsientide ravi kvaliteeti. Lastehaigla võimaldab nüüd ühel vanemal tulla lapsega operatsioonituppa, jääda lapse juurde ja lapsel on võimalik oma ema või isa käest kinni hoida kuni narkoosi alguseni. Käesolev projekt aitab kaasa nii lapse kui ka lapsevanema stressi vähendamisele ja läbi selle veelgi paremate ravitulemustele,“ ütles Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Konstantin Rebrov.

Lastehaigla anestesioloog Johanna Hade sõnul on senine vanemate kaasamine operatsioonile tulekul näidanud end väga positiivsest küljest – nii lapsed kui ka nende vanemad on rahulikumad ning loodud on paremad eeltingimused operatsiooni läbiviimiseks.

„Vanemad pakuvad lastele turvatunnet ja nende kohalolu aitab lastel leevendada ärevust. Meie tööks on lisaks ohutu anesteesia läbiviimisele ka stressiallikate minimeerimine ja seeläbi nii laste kui na nende vanemate ärevuse ja hirmu leevendamine,“ rääkis dr Hade.

Ta lisas, et siiski tuleb pidada meeles, et vanemad, kes on ise ärevad ning kannavad oma emotsioonid kergesti üle lastele, võivad seeläbi muidu koostöövalmis lapsele põhjustada lisaärevust. „Lapsevanem on operatsioonitoas pakkumas tuge oma lapsele. Lastehaigla personal selgitab lapsevanemale operatsioonitoas toimuvat ja juhendab vanemat, kuidas lapsele kõige paremini toeks olla. Narkoosiarst hindab operatsioonile saabudes lapse seisundit ja vanema valmisolekut ja lubab võimalusel vanemal kuni lapse uinumiseni juures viibida.“