Lastepsühhiaatria osakond ja päevastatsionaar
Teenindame eelkooliealisi lapsi.

Mured, millega meie poole pöördutakse, on seotud lapse arengu või käitumisega – näiteks laps ei ole hakanud rääkima, jonnib palju, magab rahutult, on agressiivne, sööb vähe ja valikuliselt, on tekkinud kahtlus, et ta on autistlik või hüperaktiivne. Kui laps käib lasteasutuses, siis palume kaasa võtta lapse käitumise kirjelduse lasteaia õpetajalt.

Kõik lasteaia- ja kooliprobleemidega lapsed peavad esmalt pöörduma hindamiseks Rajaleidja keskusesse (https://rajaleidja.innove.ee/).

Osakonda tutvustavat videot saate näha SIIT.

 

Väikelapse uurimine koosneb kolmest osast:

  • kliiniline intervjuu vanemate või hooldajaga, kus keskendume lapse varase arengu  üksikasjadele. Räägime sündmustest pere ja lapse elus, mis on võinud lapse seisundit mõjutada;
  • lapse arengutaseme, arengupotentsiaali ja erinevate sümptomite hindamine.
    Selleks kasutame kliinilist vaatlust, testikomplekte ja struktureeritud intervjuud. Testülesanded võimaldavad hinnata lapse arengu tahke: kognitiivset arengut, kõne ja motoorika arengut. Küsimustikud, struktureeritud intervjuud on abivahendiks lapse sotsiaal-emotsionaalse arengu hindamisel ning diagnostilises töös. Lapse seisundi igakülgseks hindamiseks kaasame sageli ka teisi spetsialiste: logopeed, gastroenteroloog, neuroloog jt.
  • vanema ja lapse suhte hindamine. Laste ja vanemate suhteid on hakatud uurima ning kirjeldama seetõttu, et kogemus, mille laps esmasest kiindumussuhtest saab, mõjutab teda kogu elu. Suhte uurimine aitab vajadusel leida sobivat psühhoterapeutilist lähenemist, et aidata vanemal ja lapsel teineteise suhtes häälestuda ja paremat kooskõla saavutada.

 

Uuringutevälisel ajal...

... viibivad pered ühises mänguruumis koos õdedega, kes suunavad ja toetavad laste mängu ning lapse ja vanema koostegevusi. Uneajal saab laps magamistoas puhata, lastele pakume ka lõunasööki.

Kui oleme uuringute tulemusel jõudnud järeldusele, et lapsel on arenguhäire (näiteks kõne arengu pidurdumine, autismile omased kommunikatsiooniraskused, vaimne areng on eakohasest aeglasem), siis kavandame edasise tegevuse plaani – millised on lapse arendamiseks vajalikud rehabilitatsiooniteenused ning  tema erivajadused seoses alushariduse ehk lasteaiaga.

Kui selgub, et lapse mured on seotud eeskätt peresuhetesse kogunenud pingetega, pakume võimalust jätkata psühhoanalüütilise psühhoteraapia või pereteraapiaga uuringute ajal tuttavaks saanud psühhiaatri või psühholoogi juures.

 

KVALITEEDIHINDAMINE

Laste psühhiaatriaosakonnas viidi läbi hindamine novembris 2016 laste ja noorte vaimse tervise statsionarsete teenuste osutajate kvaliteedi edendamise võrgustiku (QNIC – Quality Network for Inpatient CAMHS) standarite alusel. Allpool vastav hindamise sertifikaat. Hindamisprosess hõlmas nii meeskonna enesehindamist kui ka välisekspertide poolt läbiviidud hindamise protsesse.

Hinnatavad valdkonnad:

1. keskkond ja varustus

2. personal ja väljaõpe

3. teenuste kättesaadavus, üksusesse vastuvõtmine ja väljakirjutamine

4. hoolekanne ja ravi

5. teave, nõusolek ja konfidentsiaalsus

6. laste ja noorte õigused ja nende turvalisuse tagamine

7. kliinilised juhtimisvead