Turvalisus haiglas

Videovalve avalikes ruumides

Turvalisuse tagamiseks kasutatakse haiglas videovalvet. Avalikes ruumides kasutatav videovalve on märgistatud vastava sildiga.

Haiglas kehtestatud videovalve korras on sätestatud valvekaamerate kasutamise ja andmete töötlemise reeglid.

Videosalvestuse töötleja on SA Tallinna Lastehaigla.


Videovalve Laste Vaimse Tervise Keskuses

Erandjuhtudel, ohutuse tagamiseks ning vastavalt arsti korraldusele ja meditsiinilisele näidustusele võivad haigla psühhiaatriakliiniku statsionaarsetes osakondades ravil viibivad isikud olla allutatud videovalvele palatis.

Raviarsti korraldus fikseeritakse haigusloos. Info videovalve kohta sisaldub ka patsiendi ravilepingus.