Tööpakkumised


 

Starditoetus või õppelaenu põhiosa tagasimakse alustavatele õdedele

Starditoetus

Tervishoiu Kõrgkooli lõpetanud õdedele, radioloogiatehnikutele ja ämmaemandatele, kelle esimene töökoht on SA Tallinna Lastehaigla.

Ühekordne starditoetus on 500 eurot.

Starditoetuse väljamaksmise tingimusteks on, et tööleasuja:

  • on lõpetanud Tervishoiu Kõrgkooli 2008. aastast alates õe või ämmaemanda erialal (v.a tasemeõpe) ning SA Tallinna Lastehaigla on tema esimene töökoht;
  • on asunud SA Tallinna Lastehaiglasse tööle täistööajaga;
  • on läbinud töölepingus kokku lepitud katseaja ja/või on  töötanud õena vähemalt neli kuud;
  • töösuhe kestab ning kumbki lepingupool ei ole esitanud avaldust või teadet töölepingu lõpetamise kohta.

NB! 

Alternatiivina starditoetusele pakume õppelaenu põhiosa igakuise tagasimakse kompenseerimist.