LASTE VAIMSE TERVISE KESKUSE PROJEKTI LÕPUKONVERENTS

Olete oodatud osalema SA Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskuse loomise projekti lõpukonverentsile „KOOS KASVAMINE“, mis toimub 6. oktoobril 2016 kell 10–16.30 Laste Vaimse Tervise Keskuse saalis (Tervise 28, 0-korrusel).

PÄEVAKAVA

9.30                 Kogunemine ja tervituskohv         

10.00 -10.45   Suitsidaalsus - hindamine ja ravi. Dr Hakan Jarbin, Rootsist

10.45-11.30    Dialektilise käitumisteraapia (DBT) rakendamisest (Skype ettekanne). Anneli Bryntesson, Rootsist

11.30-12.00    Kohvipaus      

12.00-12.45    Sissejuhatus Story Stem hindamisse. Gabrielle Lees, Anna Freudi Keskusest,  Ühendkuningriikidest

12.45-13.30    Laste Vaimse Tervise Keskuse tegevustest. Dr Anne Kleinberg

13.30-14.30    Lõuna 

14.30-16.00    Töötoad*
* "Clinical challeges-cases from Estonia" Dr Hakan Jarbini
* Story Stem hindamisest: kasutamine kliinilises töös ja uuringutes, videonäited arutamiseks (inglise keeles sünkroontõlkega eesti keelde) Gabrielle Lees
* "Maudsley meetod noorukite söömishäirete ravis- töövahend lähedastele ja spetsialistidele" Läbiviija Anna Haasma, kliiniline lapsepsühholoog, pereterapeut Tallinna Lastehaigla psühhiaatriakliinikus

16.00-16.30    Konverentsi lõpetamine, suupisted ja üllatusesineja   
 

Konverentsil osalemine on tasuta. Kohapeal pakutakse kohvipause ja lõunat.

Konverentsi inglisekeelsed ettekanded tõlgitakse sünkroontõlkega eesti keelde.

Konverentsi toimumist rahastatakse Norra toetuste programmi „Rahvatervis“ projekti „Laste Vaimse Tervise Keskuse loomine“ vahenditest.

 

LASTE SÕLTUVUSEST VENE KEELES

Venekeelne koolitusseminar „Laste sõltuvus ja võimalikud rehabilitatsiooni võimalused“

Koolitaja: Mihhail Beljajev

Aeg: 22.09.2016 kl 9.30-17.00

Koht: Laste Vaimse Tervise Keskuse saal (0-korrus, Tervise 28)

Koolituse tutvustus

Koolitus koosneb loengutest ja praktilistest arutlustest. Tõstame esile erinevad tundlikud teemad, mis on seotud noorukieaga ja otsime võimalikke lahendusviise.

Sihtgrupp: õpetajad, medõed, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, perearstid, rehabilitatsioonikeskuste spetsialistid, sotsiaaltöötajad, tegevusterapeudid, koolidirektorid ja õppealajuhatajad, noorsoopolitseinikud, arstid ning teised spetsialistid, kes on seotud tööga venekeelsete noorukitega.

Koolituse võtmesõnad: arvuti, alkoholi, narkootikumid, sõltuvus, suitsetamine, sõltuvuse tagajärjed vastsündinutele (FASD, NAS), sõltuvuse põhjused, sõltuvuse säilitavad - ja riskifaktorid, sõltuvusega seotud häired, sõltuvuse mõju neuropsühholoogilisele funktsioneerimisele, sõltuvuse rehabilitatsioon ja ravi võimalused.

 

PÄEVAKAVA:                                                              

9.00 - 9.30 – Registreerimine ja tervituskohv

9.30 - 11.00 Tutvumine, päevakava tutvustamine. Ajurünnak: ootused loengu suhtes, teemade suhtes, võimalikud praktilised küsimused.

I Teemaplokk – sõltuvuse juured ja sõltuvuse tunnustega lastega töötamise iseärasused

11.00 - 11.15 – Kohvipaus

11.15 - 12.45  II Teemaplokk - Sõltuvus arvutist, mängudest, tubakast ja rehabilitatsiooni   võimalused

12.45 - 13.45 – Lõuna

13.45 - 15.15 III Teemaplokk – alkoholi sõltuvus ja rehabilitatsiooni võimalused

15.15 - 15.30 – Kohvipaus

15.30 - 17.00 IV Teemaplokk – sõltuvus narkootikumidest ja rehabilitatsiooni võimalused

Koolitus toimub vene keeles ja on osalejatele tasuta! Kohapeal pakutakse kohvipause ja lõunat.

Koolitus toimub SA Tallinna Lastehaigla projekti raames "Laste Vaimse Tervise Keskuse rajamine", mis on osa Norra toetuste kaudu rahastatud Sotsiaalministeeriumi programmist "Rahvatervis".

Ohutus lastepsühhiaatrias

Aeg: 1. aprill 2016 kl10-14
Koht: Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskuse saal

Päevakava:
9.30-10.00 Kogunemine, tervituskohv
10-11.30 „Risk“. Dr Simon Wilkinson (ettekanne riskide hindamisest laste ja noorukite psühhiaatrias, inglise keeles), Oslo Ülikooli haigla
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-12.15 „Lapse õigused ja psühhiaatriline abi“. Andres Aru, Õiguskantsleri Kantselei, laste ja noorte õiguste osakond
12.15-13.00 Arutelu.
 

Noorukiea psühholoogilised probleemid

Venekeelne koolitusseminar "Noorukiea psühholoogilised probleemid ja nende lahendmise võimalused"

Koolitaja: Mihhail Beljajev
Aeg: 15. aprill 2016, kl 9.30-17.00
Koht: Laste Vaimse Tervise Keskuse saal (0-korrus, Tervise 28)
 

VENEKEELNE TUTVUSTUS JA PÄEVAKAVA SIIN.


Koolitus koosneb loengutest ja praktilistest arutlustest. Tõstame esile erinevad tundlikud teemad, mis on seotud noorukieaga ja otsime võimalikke lahendusviise.

Sihtgrupp: õpetajad, medõed, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, perearstid, rehabilitatsioonikeskuste spetsialistid, sotsiaaltöötajad, tegevusterapeudid, koolidirektorid ja õppealajuhatajad, noorsoopolitseinikud, arstid ning teised spetsialistid, kes on seotud tööga venekeelsete noorukitega.

Koolituse võtmesõnad: noorukitele abi meetodid, sõltuvus, koolivägivald, noorte psühholoogia ja depressioon, noorte kriisid ja käitumise eripära, deviantne käitumine, depressioon, söömishäired, suitsiidid ja parasuitsiidid, koostöö partnerid ja võimalused.

 

PÄEVAKAVA:
9.00 - 9.30 – Registreerimine ja tervituskohv
9.30 - 11.00 Tutvumine, päevakava tutvustamine. Ajurünnak: ootused loengu suhtes, teemade suhtes, võimalikud praktilised küsimused.

I Teemaplokk - Noorte arengu staadiumid ja kriiside juured, meeleolust ja teistest teguritest tingitud muutused nooruki käitumises
Nooruki arengust tingitud käitumise eripärad, läbipõlemise sündroom koolis, meeleoluga seotud muutused nooruikeas (nt. depressioon), probleemid tähelepanuga, nooruk riskiperekonnast, kooli kohustuste mitte täitmine, enesehinnangu probleemid, ego kaitsed ja kognitiivsed vead.

11.00 - 11.15 – Kohvipaus

11.15 - 12.45 II Teemaplokk - Noorte riskikäitumine ja vägivald - uued ja vanad väljakutsed ja sellega toimetulek
Nooruki sõltuvus (alkoholi-, narko- ja arvutisõltuvus), agressiivne noor, suitsiidid ja parasuitsiidid, koolivägivalla äratundmine, laps kui vägivalla ohver, hälbiv käitumine noorte poolt, noorte seksuaalkäitumine.

12.45 - 13.45 – Lõuna

13.45 - 15.15 III Teemaplokk - Häirega nooruk - kuidas ära märkida, millega arvestada, mida teha: söömishäire, autismi spektri häired, somaatilised jne
Anorexia ja bulimia nervosa, Aspergeri sündroom, autism, stressiga seotud häired, ärevushäired, somatoformsed häired, epilepsia, ketaotsidoos jne. Häirete komorbiidsus. Prodroomi vs. postdroom ja nende tegurite ära tundmise olulisus.

15.15 - 15.30 – Kohvipaus

15.30 - 17.00 IV Teemaplokk - Noorte abistamine: teraapiad, sekkumised, abivahendid, koostöö partnerid ja võimalused
Psühhotrauma olemus. Ülevaade kaasaegsetest sekkumistest, abi saamise võimalustest, tugi grupidest noortele jne. Noorte juhtumi konseptualiseerimine. Nooruki perekonna roll rehabilitatsiooni protsessis. Sotisaalinstitutsiooni roll nooruki rehabilitatsioonis.


Koolitus toimub vene keeles ja on osalejatele tasuta! Kohapeal pakutakse kohvipause ja lõunat. 

 

KÄITUMISE RAKENDUSLIKU ANALÜÜSI ALUSMEETODID JA PÕHIMÕTTED (ABA)

Aeg: 9. märts 2016 kell 13.30-17
Koht: Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskuse saal (Tervise 28)
Koolitaja: Alevtina Polištšuk, Tallinna Kadaka Põhikooli direktor
Sihtgrupp: venekeelsed õpetajad, lapsevanemad ja muud huvilised

Päevakava
13.00-13.30 Saabumine ja tervituskohv
13.30-15.00 Koolitus Alevtina Polištšuk
15.00-15.30 Kohvipaus
15.30-17.00 Koolitus Alevtina Polištšuk

SEMINARI TUTVUSTUS
Käitumise rakendusliku analüüsi alusmeetodid ja põhimõtted (ABA).
Seminar lapsevanematele, kes on huvitatud ABA (Applied Behavioral Analysis) metoodikatega tutvumisest, käitumise korrektsiooniks ja kõneoskuste arendamiseks autistlikel lastel.
Käesoleval ajal Käitumise Rakenduslik Analüüs (ABA) on üks vähestest meetoditest, mille efektiivsus autismispektrihäirega lastega töötamisel, mis on leidnud kinnitust teadus-uuringute näol.
ABA meetod – see on intensiivne ja järjepidev õppeprogramm, mis on suunatud lapse tervele komplekssete oskuste arendamisele, läbi käitumismetoodikate kasutamise, saadetuna pidevast lapse arengu ja kasutatava korrektsioon-programmi talletamisest. Lisaks sellele, ABA meetodid võimaldavad ärakorrigeerida käitumis-probleemid ja aidata lapsel sotsialiseeruda ühiskonda. Antud õppeprogrammi võivad kasutada nii lapsega töötavad spetsialistid kui ka lapsevanemad.
 

Seminar sisaldab järgmisi vaadeldavaid teemasid:
ABA alusprintsiibid. Üldine arusaam käitumisest ja selle muutmise võimalusest.
Eelnevad faktorid ja tagajärjed, käitumist mõjutavad ümbritseva keskkonna faktorid. ABA programm autismi-spektrihäirega lastele. Programmide sisu ja tüübid. Püstitatud ülesanded tööks konkreetse käitumisega. Terapeudi funktsioonid, professionaalsed kohustused ja eetika.

Koolitus on venekeelne ja osalejatele tasuta!

 

Gillian Toddi koolitus

 
Motivational Enhancement Therapy for Eating Disorders: working with Patients and Carers
 

Koolitaja: Gillian Todd, Maudsley haiglast Londonis
Aeg: 25.-26. veebruar 2016
Koht: Laste Vaimse Tervise Keskuse saal (0-korrus, Tervise 28)

Päevakava:

25. veebruari koolituspäev
09.30 - 10.00 – Registreerimine ja tervituskohv
10.00 - 11.30 – Sessioon 1 - Introduction to Motivational Principles
11.30 - 11.45 - Kohvipaus
11.45 - 13.00 - Sessioon 2 - The Maintenance Model of Eating Disorders
13.00 - 13.45 - Lõuna
13.45 - 15.15 - Sessioon 3 - Communication skills needed to engage the patient and working in an inpatient environment
15.15 - 15.30 - Kohvipaus
15.30 - 17.00 - Sessioon 4 - Practicing using Motivational communication Skills

26. veebruari koolituspäev
9.00-9.30 Hommikukohv
09.30 - 11.00 - Sessioon 1 - Carers needs
11.00 - 11.15 - Kohvipaus
11.15 - 12.30 - Sessioon 2 - Carers behaviour which may maintain the Eating Disorder
12.30 - 13.15 - Lõuna
13.15 - 14.45 - Sessioon 3 - How to help carers change and develop a more Emotionally Intelligent patient
14.45 - 15.00 - Kohvipaus
15.00 - 16.30 - Sessioon 4 - How your practice will incorporate this model

 

Koolitus toimub inglise keeles sünkroontõlkega. Koolitus on osalejatele tasuta.
 

Koolituse materjalid SIIN.

 

 

Laps ja noor seksuaalselt väärkohtlejana

Koolitusseminar
16. veebruaril 2016, Tallinna laste vaimse tervise keskuses

Koolitajad: Mimi Strange ja Maja Leth Laursen (Janus Keskus, Taani)
 

Päevakava

9.00 Kogunemine, osalejate registreerimine, hommikukohv
9.30 – 9.40 Avasõnad dr Anne Kleinberg

Alaealiste seksuaalselt väärkohtlejate sekkumiste lähtekohad ning eesmärgid
9.40 – 11.30 Koolitus
Alaealiste väärkohtlejate sekkumiste põhimõtted, nõustamise eesmärgid ning sihtrühmad; uuringute tulemused ning teoreetilised lähtekohad; hindamiste läbiviimine.

11.30 – 12.15 Lõuna

Teraapiavormid ja sekkumised
12.15 – 13.45 Koolitus

13.45 – 14.15. Kohvipaus

Teraapiavormid ja sekkumised
14.15 – 15.00 Koolitus
Taastava õiguse meetodite kasutamine väärkohtlevate laste ja noorte puhul

Eesti praktika ja edasised sammud
15.00 – 15.30 Arutelu

Seminar toimub inglise keeles sünkroontõlkega eesti keelde.

Seminari slaidid SIIN.

Seminari toimumist rahastatakse justiitsministeeriumi toel ning Norra toetuste programmi „Rahvatervis“ projekti „Laste Vaimse Tervise Keskuse loomine“ vahenditest.
 

INFOPÄEV SÖÖMISHÄIRETEST

Infopäev söömishäiretest

Aeg: 22. jaanuar 2016 kl10.00-12.00

Koht: Tallinn Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskus, Tervise 28, 0-korruse saal

Eesmärk: Söömishäirete osakonna ravivõimaluste tutvustamine ja söömishäirete varajane märkamine, et abivajajad jõuaksid abi saama.

Sihtgrupp: kooliõed, koolipsühholoogid ja teised haridusasutustega seotud huvitatud meditsiini puutuvad töötajad

Osalemine tasuta!

Päevakava:
9.30-10 Tervituskohv ja registreerimine
10-12 Allpool nimetatud teemadest räägivad söömishäirete osakonna psühhiaater dr Ere Vasli ja kliiniline psühholoog, psühhoterapeut Anna Haasma.

Teemad:
- Söömishäirete ära tundmine
- Söömishäirete puhul koolipsühholoogi sekkumine: märkamine, kuidas rääkida noorega, kuidas vanemaga
- Söömishäirete puhul pereõe sekkumine: märkamine, kehaline jälgimine, kuidas rääkida patsiendiga, kuidas vanemaga
- Noore toetamine söömishäire puhul

Infopäeva slaidid:
* Noorukite söömishäired
* Söömishäirega noor pereõe vastuvõtul

 

Seminar „LOGOPEEDILINE TERAAPIA TERAAPIAFONDIST - KELLELE JA KUIDAS?“

3. detsembril 2015 kell 10.00-14.30 toimub perearstidele ja –õdedele mõeldud seminar Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskuse saalis (Tervise 28).

Seminaripäeva juhib Aivar Simmermann ja viivad läbi Tallinna Lastehaigla logopeedid koostöös Eesti Haigekassa spetsialistidega.

Päevakava

9.30

Registreerimine ja tervituskohv

 

10.00

Avasõnad

dr Anne Kleinberg, psühhiaatriakliiniku juhataja, Tallinna Lastehaigla

10.15

Teraapiafondi tutvustus

Külli Friedemann , Ravikindlustushüvitiste osakonna esmatasandi paketi arenduse talituse juht, Eesti Haigekassa

10.45

Logopeedi teenus teraapiafondist

Arutelu, küsimused, vastused

 Marge Rimm, Maret Jahu

12-12.30

Kohvipaus

 

12.30

Arutelu, küsimused, vastused

 

13.30-14.30

Enamlevinud kõneprobleemid lapseeas, näidustused logopeedi vastuvõtule suunamiseks ja teraapiavõimalused

Maret Jahu, Marge Rimm, Helen Saareoja, Birgit Kaasik

Tallinna Lastehaigla logopeedid

 

Arutelu juhib Aivar Simmermann ja küsimustele vastavad Tallinna Lastehaigla logopeedid ning Eesti Haigekassa esindajad.

Seminar on osalejatele tasuta.

Küsimuste korral kirjutage palun kristiina dot kongo at lastehaigla dot ee

 

 

Kutse muusikateraapia töötuppa

15. novembril tähistatakse Euroopa Muusikateraapia Päeva ja selle raames toimub Laste Vaimse Tervise Keskuses (Tervise 28) esmaspäeval 9.novembril algusega kell 15.00 muusikateraapia töötuba kuni 18 aastastele noortele.

Muusikateraapia töötoas räägime muusikast, kuulame muusikat ja teeme ka ise muusikat katsetades koosmängu nii rütmi- kui meloodiapillidel. Erinevad muusikalised tegevused võimaldavad Sul avastada iseennast, maandada nii emotsionaalseid kui füüsilisi pingeid, arendada oma loomingulist eneseväljendust, koosmängu- ning suhtlemisoskust.

Osalemine ei eelda pillimänguoskust ega muusikalist haridust.

Võta kaasa sõber ja tule koge, mida muusikal on Sulle anda.

Osalemine on tasuta. Vajalik on eelregistreerimine merle.hillep@gmail.com kuna osalejate arv on piiratud.

Töötoa viivad läbi muusikaterapeudid Merle Hillep ja Marion Untera .


Euroopa Muusikateraapia Päeva raames toimub Telliskivi Loomelinnakus teisigi üritusi, täpsem info toimuva kohta www.muusikateraapia.eu/


 

Koolitus "KIINDUMUSHÄIREGA LAPS"

Aeg: 30. oktoobril 2015 kell 10.00-16.00

Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskuses (Tervise 28, 0-korruse saalis)

Koolitust viib läbi lastepsühhiaater Simon R. Wilkinson Norrast. Koolitusele on oodatud laste vaimse tervise keskuste spetsialistid, perearstid ja -õed, asenduskodude töötajad ja teised lastega töötavad spetsialistid.

Päevakava
9.30 Kogunemine ja tervituskohv
10.00 Koolitus
12.00 Lõuna
13.00 Koolitus
14.30 Kohvipaus
15.00-16.00 Koolitus

Koolitus toimub inglise keeles sünkroontõlkega. Koolituse on osalejatele tasuta.

Koolituse slaidid:
Attachment disorders
AttachmentTallinn


Küsimuste korral palun kirjutada kristiina.kongo@lastehaigla.ee

 

UUE LASTE VAIMSE TERVISE KESKUSE AVAKONVERENTS

2. oktoobril 2015
Laste Vaimse Tervise Keskuses, Tervise 28, 0-korruse saalis

9.00 Esimene ringkäik majas  
9.00 Kogunemine ja hommikukohv  
9.30 Tervitused Dr Katrin Luts
Tallinna Lastehaigla, juhatuse esimees
9.40  Laste Vaimse Tervise Keskuse tutvustus  Dr Anne Kleinberg
Tallinna Lastehaigla
psühhiaatriakliiniku juhataja
9.55  „Children first!“  Prof Arne Holte
Norra Rahvatervise Instituut
juhataja asetäitja
10.35  Lapsevanema kogemus  Arina Korsunova, Anna Fattakova, emad
10.55  Kohvipaus  
11.15  „Treatment of ADHD“  Dr Hakan Jarbin
lastepsühhiaater, Rootsi
12.00  "Autism ja aktiivsus-tähelepanuhäire - kas neurobioloogilised mehhanismid aitavad mõista, miks järjest rohkem?"  Prof Jaanus Harro
Tartu Ülikool
12.45  „Today I Lose and Find You“: Parent-Infant Psychotherapy with a depressed mother and baby.  Sara Rance
laste ja noorukite psühhoterapeut, ÜK
13.30  Lõuna ja ringkäik majas  

14.30-

16.00

 Töötoad:
* Hakan Jarbin „Meditsiiniline ravijuhtumite arutelu“ (inglise keeles)
*Jaanus Harro "Teaduskirjanduse lugemisest ja lugemishäire vältimisest" kl14.30-15.30
*Sara Rance „Discussion of Theoretical and Technical issues in Psychoanalytic Psychotherapy with Parents & Infants „
* Urmas Nurk ja Karmen Saul „Töö patsientidega out-reach meetodil“
 

16.00-

16.30

 Maja ringkäik  

 

 

NÕUSTAMISGRUPID

Laste Vaimse Tervise Keskuses toimuvad erinevad nõustamisgrupid.

- käitumisprobleemidega noorukite nõustamisgrupp
- depressiivsete noorukite nõustamisgrupp
- autistlike laste vanemate nõustamisgrupp
- söömishäiretega laste vanemate nõustamisgrupp
- lasteaiaõpetajate nõustamisgrupp
- põhikooliõpetajate nõustamisgrupp

Täpsem info leitav siit.

LASTEPSÜHHIAATRILINE KONSULTATSIOON PEREARSTIDELE

Head perearstid!


Alates 10. oktoober 2014 annavad lastepsühhiaatrilist konsultatsiooni meili teel Tallinna Lastehaigla psühhiaatriakliiniku psühhiaatrid Tallinna, Harjumaa, Raplamaa ja Läänemaa perearstidele.


Pöörduda saab meilile ps.perearst@lastehaigla.ee. Vastame kuni 5 tööpäeva jooksul.

Palume lisada pöördumisele
- kontakttelefon
- Teile sobiv aeg telefonitsi rääkimiseks
Saatekiri psühhiaatrilisele konsultatsioonile (kui tekib täitmisel küsimusi, siis ootame tagasisidet, kuna tegu on uue vormiga, mida piloteerime)

Konsultatsioonid toimuvad piloodina Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskuse projekti raames perioodil 10.oktoober 2014 - 31.detsember 2015.
 

Koolitus perearstidele ja -õdedele

Koolitus  „NOORUKI ARENG JA HÄIRED“

 

 

24. aprillil 2015 kell 9.50-14.00 toimub perearstidele ja –õdedele mõeldud koolituspäev Tallinna Lastehaigla Kesklinna Lastepolikliiniku saalis Ravi 27.

 

Koolitust viivad läbi Tallinna Lastehaigla psühhiaatriakliiniku spetsilistid Laste Vaimse Tervise Keskuse projekti raames.

 

 

Päevakava

 

9.30

Kogunemine ja kohv

 

9.50

Avasõnad

dr Anne Kleinberg, psühhiaatriakliiniku juhataja

10.00

Psühhoanalüütiline arengukäsitlus

dr Anne Kleinberg, psühhiaatriakliiniku juhataja

10.30

Depressiooni diagnostika ja ravi noorukil 

dr Reelika Serbak, psühhiaater-resident

11.00

Ärevushäirete diagnostika ja ravi noorukil

dr Anne Kleinberg, psühhiaatriakliiniku juhataja

11.30

Kohvipaus

 

12.00

Autoagressiivne käitumine

Marje Oja, psühholoog

12.45

Söömishäirete diagnostika ja ravi noorukitel

dr Ere Vasli, psühhiaater

13.15

Skriiningtest SCOFF kasutamisest perearstikeskuses

dr Ere Vasli, psühhiaater

13.35

Juhtum tööst

Jekaterina Taktajeva, õde

13.50-14.00

Päeva kokkuvõte

 

 

 

Mobiilne meeskond

Laste vaimse tervise keskuse projekti raames toimub out-reach meetodil mobiilse meeskonna töö, mille kohta saate täpsemat infot siit

 

 

MARSIPANI TÖÖGRUPI KOOLITUS

Aeg: 13. veebruar 2015 kell 9.30-17.30
(hommikukohv alates kl9.00; lõunapaus kl13-14.30; kohapeal pakume kohvipause v.a. lõunat)
Koht: Tallinna Lastehaigla Kesklinna Lastepolikliiniku saal (Ravi 27)
Sihtgrupp: perearstid, psühhiaatrid, psühholoogid, pediaatrid, psühhiaatriaõed, söömishäiretega tegelevad spetsialistid

Koolitus toimub Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskuse projekti raames. Koolitusel osalemine on tasuta.

Koolituse läbiviijad: Marsipani töögrupi juht dr.Paul Robinson (research consultant psychiatrist in eating disorders, honorary senior lecturer, University College London (UCL), member, Academy Nutrition Group) ja Marsipani töögrupi liikmed prof Alastair Forbes (professor of gastroenterology and clinical nutrition, UCL and UCL Hospital, chairman of the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) Education Committee, past chairman of BAPEN) ja dr Dasha Nicholls (consultant child and adolescent psychiatrist and honorary senior lecturer, joint head of Feeding and Eating Disorders Service, Department of Child and Adolescent Mental Health, Great Ormond Street Hospital NHS Trust)

Marsipani (Management of Really Sick Patients with Anorexia Nervosa, eesti keeles "Raskelt haigete anorexia nervosa patsientide ravikäsitlus")  töögrupp on maailma juhtivaid anorexia nervosa ravikäsitlusega tegelevaid meeskondi Suurbritannast, kelle töö tulemusena on loodud Marsipani ravijuhis. See on töö sündis 3 Suurbritannia ühenduse - Royal College of Psychiatrists, Royal College of Physicians (London) ja Royal College of Pathologists - koostööna. Töögrupp kutsuti ellu tänu ilmnenud raskustele kehaliselt raskes seisundis anorexia nervosa patsientide ravis. Töögrupp oli teadlik 12 juhtumist, kui anorexia nervosa'ga patsiendid olid surnud raviasutustes ja seda tänud taastoitmissündroomile, alatoitmissündroomile või muudele tüsistustele.

Marsipan'i juhis on dokument, mis sisaldab:

- nõuaandeid patsientide seisundi hindamiseks;

- soovitusi ravi keskkonna valikul;  

- nõuanded esmatasandi meeskondade jaoks;

- nõuanded statsionaarsete ravimeeskondade moodustamiseks;

- meditsiinilise, toitumisalase ja psühhiaatrilise ravikäsitlust vastavates meeskondades (turvaline taastoitmine; taastoitmis- ja alatoitmissündroomi vältimine ja ravi, probleemse käitumise käsitlus, pere toetus, patsiendi liikumine erinevate meeskondade vahel)

 

2014.a.oktoobris ilmus Marsipani juhise teine versioon. 

Koolituse on inglise keeles sünkroontõlkega eesti keelde. Päevakava ja info koolitusmaterjalide kohta saadame vahetumalt enne koolitust meiliaadressile, mille lisasite registreerimisvormis.

Juhul, kui Te ei saa siiski koolitusel osaleda, siis palume sellest esimesel võimalusel teatada kristiina.niiler@lastehaigla.ee.

PILDID koolituselt SIIN.

 

 PÄEVAKAVA JA MATERJALID

Aeg

Teema

Kõneleja

9.30

MARSIPANi tutvustus

Dr Paul Robinson

10.00

Grupitöö. Kogemused anoreksia nervosaga ning juhtumikorraldus (vaata juhtumite näiteid)

Kõik kõnelejad

10.30

Tagasiside grupitööst

 

11.00

Paus

 

11.30

Anoreksia nervosa ravimise meditsiinilised aspektid

Prof Alastair Forbes

12.30

Lõuna

 

14.00

Täiskasvanute anoreksia nervosa ravimise psühhiaatrilised aspektid

 

Marsipani olulised punktid ("checklist")

Dr Paul Robinson

15.00

Laste ja noorukite anoreksia nervosa ravimise psühhiaatrilised aspektid

 

JUNIOR Marsipan assessment framework

Dr Dasha Nicholls

16.00

Paus

 

16.30-17.30

Paneelvestlus:kohalikud probleemid ja lahendused. Küsimused ja vastused.

Kõik kõnelejad

 

Koolitus perearstidele ja -õdedele

 Koolitus "VÄIKELAPSE ARENG JA HÄIRED"
3. okoober ja 21. november 2014
Sihtgrupp: perearstid ja -õed

 

Siit leiate linkidena koolituse ettekanded:

Aju arengu neurobioloogiline käsitlus
dr Reelika Serbak, psühhiaater-resident

Psühhoanalüütiline arengukäsitlus
dr Anne Kleinberg, psühhiaatriakliiniku juhataja

Kõne areng 0-7
Maret Jahu, logopeed

Kohanemisreaktsioonid: uni, söömine, agressiivsus
Marileen Olenko ja Riin Roosna, kliinilised psühholoogid

Arenguhäire varajane märkamine
dr Kerstin Kõiva, lastepsühhiaater

Skriiningtest CHAT kasutamisest perearstikeskuses
dr Kerstin Kõiva, lastepsühhiaater ja Aet Leesment, abiõde

Juhtum tööst
Erli Sähka, õde

Skriiningtest CHAT leiate - Autism Research Centre (ARC)


 

 

Laste Vaimse Tervise Keskuse sai nurgakivi

7. augustil 2014 sai nurgakivi Tallinna Lastehaigla juurde rajatav Laste Vaimse Tervise Keskus.


Nurgakivisilindrile valasid mörti Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees dr Katrin Luts, Norra suursaadik Eestis pr Lise Kleven Grevstad, tervise- ning tööminister Urmas Kruuse,Tallinna abilinnapea ja haiglanõukogu esimees Merike Martinson, psühhiaatriakliiniku juhataja Anne Kleinberg, ahitektuuribüroo Pluss juhataja Indrek Suigusaar ja Astlanda Ehituse OÜ juhatuse liige Kaupo Kolsar.

Silindrisse talletati 7. augusti Postimees, Eesti Päevaleht ja Õhtuleht; hulk haigla infolehti läbi aegade, kus tulevasest keskusest juttu; laste joonistatud pildid soovidega; kolm komplekti euromünte, stressipall, ministri ning suursaadiku visiitkaardid.


„Heameel on näha, et kaua planeeritud Laste Vaimse Tervise Keskuse valmimine on juba käega katsutavas kauguses,“ on Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts rahul. Laste Vaimse Tervise Keskuse kahekordne hoone kerkib plaanide kohaselt 2015. aasta sügiseks.


Uue hoone valmimine annab paremad võimalused laste ja noorukite vaimse tervise probleemide diagnoosimiseks ning raviks. Uue hoone esimesele korrusele on plaanitud laste ja noorukite ambulatoorne vastuvõtt. Teisel korrusel hakkavad tegutsema kolm osakonda: väikelaste osakond, söömishäirete osakond ja käitumis-ning sõltuvushäiretega noorukite osakond.


"Uus keskus võimaldab suurendada turvaliste kohtade arvu, kus oma muredele tänapäevastes tingimustes parimaid lahendusi otsida. Me ei ole saanud oma lapsi ja noorukeid nii palju aidata, kui see oleks adekvaatne," tõi välja lastehaigla psühhiaatriakliiniku juhataja ja laste vaimse tervise keskuse kontseptsiooni looja Anne Kleinberg.


Laste Vaimse Tervise Keskuse projekti eesmärk on lisaks uue hoone ehitusele ka koostöö sotsiaalhoolekande- ja haridussüsteemiga, et arendada senisest paremini välja patsiendi vajadustest lähtuv integreeritud teenuste süsteem. See loob eeldused, et lapse ravi või rehabilitatsioon oleks järjepidev ja süsteemne ning abi vajavaid lapsi märgataks varem. Lisaks on projekti fookuses personali koolitamine, laste väärkohtlemise diagnostilise süsteemi arendamisele kaasa aitamine, teadus- ja arendustöö ning tihedama koostöö loomine teiste regionaalsete vaimse tervise keskustega. Projekti sisutegevustega alustati juba 2013. aasta kevadel kui allkirjastati projektileping.


Laste Vaimse Tervise Keskuse hoone projekteeris Indrek Suigusaar arhitektuuribüroost Pluss. Hoone ehitustöid teostab Astlanda Ehitus OÜ koos Irest Stroi OOO-ga ja ehitustöödega alustati juuni alguses. Hoone ehituse maksumuseks kujuneb prognooside kohaselt 4,5 miljonit eurot, millest Norra toetus katab 2,8 miljonit eurot. Norra Kuningriigi toetuse kogumaht Laste Vaimse Tervise Keskuse loomise projektile on 4,17 miljonit eurot.

Pildigalerii leiate siit.

Uudised ERR, TV3, Tallinna TV


 

Laste Vaimse Tervise Keskuse avakonverents

 

24. aprillil toimus Laste Vaimse Tervise Keskuse avakonverents.

Täname kõiki ettekannete pidajaid ja osalejaid!

 

Siit leiate linkidena kõik konverentsi ettekanded.

Vaade lastepsühhiaatria teaduslikule arengule ettenähtavas tulevikus
prof Jaanus Harro, Tartu Ülikool

Arena flexible treatment method
Jan Ivar Ernø, Oslo Ülikooli Haigla, kliiniline psühholoog

Mental Health Nursing in Norway
Anne Marte Feen, Oslo Ülikooli Haigla, psühhiaatriaõde

What is mentalizing? A key to understanding why people behave the way they do
dr Saara Salo, Helsingi Ülikooli Keskhaigla, kliiniline psühholoog, psühhoterapeut

Söömishäired lastel ja noortel
Ere Vasli, SA Tallinna Lastehaigla, psühhiaater

LVTK projekti senised tegevused ja edasine areng
dr Anne Kleinberg, SA Tallinna Lastehaigla, psühhiaatriakliiniku juhataja

Tallinn Lastehaigla out-reach meeskonna tööst
Karmen Saul, Out-reach meeskond, sotsiaaltöötaja

Õendus laste ja noorukite psühhiaatriaosakonnas
Inge Presmann, SA Tallinna Lastehaigla, vanemõde

Juhtumiarutelud sotsiaal- ja koolitervishoiutöötajatele
Marje Oja, SA Tallinna Lastehaigla, psühholoog

Lasteaia õpetajate nõustamisgrupid
Marileen Olenko, SA Tallinna Lastehaigla, kliiniline psühholoog

 

Ettekandjate tutvustused laiate siit.

Avakonverentsi pildid leiate siit (autor Kaija Niiler).