Kasulikku

Tallinna Lastehaigla patsientidelt visiiditasu ei võta

23.01.2013

Tallinna Lastehaigla nõukogu on otsustanud jätta seadusega lubatud 5-eurose visiiditasu kehtestamata.Loobumine on tulenenud heast tavast, et lastele ja lapsevanematele ei ole vaja panna lisakoormust. Lapsi on vähe ja neid tuleb hoida.

Samas on ravikindlustusseaduses seadustatud visiiditasude tõus ühelt poolt ja haigla senine vastutulek vanematele teiselt poolt seadnud lastehaigla teistega võrreldes ebavõrdsesse olukorda, eriti kallinevate kommunaalkulude ning tugiteenuste (toitlustamine, pesupesemine, koristusteenus jne) tõttu.

Siiani on iga lapse visiiditasust osa (1,60€) kompenseerinud Tallinna Linnavalitsus.