Tubakast loobumise nõustamine

Tervise Arengu Instituut (TAI) on arendanud välja suitsetamisest loobumise nõustamise ehk SLN kabinettide võrgustiku. Teenust osutatakse riiklike tervisele orienteeritud strateegiate raames.

SA Tallinna Lastehaigla SLN kabineti teenus on olnud soovijatele kättesaadav 2007. aastast. Nõustamisteenus on pöördujale tasuta.

Sihtgrupiks on lapsed, noored, nende lähedased, lastehaigla töötajad, täiskasvanud – kõik, kellel on otseselt või kaudselt kokkupuudet tubaka tarvitamisega. Klassikalise suitsetamise kõrval on levinud suitsuvabad tubakatooted jm alternatiivsed vahendid. Nõustaja peab olema kursis nende kõigiga ning olema abiks, et inimene oleks teavitatud tubakakahjudest, nõustatud ning toetatud loobumisel.
 

teabematerjal

Huuletubaka_ohust

www.tubakainfo.ee veebileht nii eesti kui vene keeles, TAI
www.tobaccobody.fi