Rehabilitatsiooniteenuste osutamine

 

Tallinna Lastehaigla on Sotsiaalkindlustusameti lepingupartner rehabilitatsiooniasutusena. Teenust osutatakse haigla ruumides (Tervise 28, Tallinn) kuni 16-aastastele puuetega lastele.

Hoone sissepääsud on kohandatud puuetega inimestele.

Majutusteenust rehabilitatsiooniteenuste raames ei pakuta.

Teenuse saamiseks ei ole võimalik rehabilitatsioonimeeskonda koju tellida.

Teenust osutatakse ainult haiglas.

 

Osutatavad teenused

·         Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;

·         Füsioterapeudi teenus – koduste harjutuskavade koostamine, abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, tegevused liikumisvõime hindamiseks ja taastamiseks jm;

·         Sotsiaaltöötaja teenus – nõustamine ja juhendamine sotsiaalsete probleemide ning õppe, töö või elukohaga seotud probleemide korral; kliendivõrgustiku aktiveerimine, avalike teenuste osutajate juhendamine ja koordineerimine

 

Rehabilitatsiooniteenuse osutamine

Rehabilitatsiooniteenuse saamiseks peab olema suunamiskiri (SRT otsus) Sotsiaalkindlustusametist. Täpne teenuse saamise ajagraafik ja korraldus lepitakse kokku pöördumisel.

Teenusele registreerimine telefonil 697 7247 (E–R kell 08:00–16:00)

Vajadusel koostatakse rehabilitatsiooniplaan. 

Rehabilitatsioonimeeskond

Vaadake siit
 

Parkimine

Vaadake siit