Rehabilitatsiooniteenuste osutamine

Tallinna Lastehaiglal on lepinguline side Sotsiaalkindlustusametiga, kellega oleme pikaajaliselt seotud kui rehabilitatsiooniasutus. Rehabilitatsiooniteenust osutatakse Tallinna Lastehaiglas Mustamäel (Tervise 28).


Hoone sissepääsud on kohandatud puuetega inimestele.
Majutusteenust rehabilitatsiooniteenuste raames ei pakuta.

Teenuse saamiseks ei ole võimalik rehabilitatsioonimeeskonda koju tellida.
Teenust osutatakse ainult haiglas.
 

Osutatavad teenused

Rehabilitatsiooniasutus Tallinna Lastehaigla osutab rehabilitatsiooniteenuseid kuni 16-aastastele lastele.

Teenused:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;
 • füsioterapeudi teenus – koduste harjutuskavade koostamine, abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, tegevused liikumisvõime hindamiseks ja taastamiseks jm;
 • tegevusterapeudi teenus – käeliste oskuste arendamine, abivahendi kasutama õpetamine jm;
 • sotsiaaltöötaja teenus –  nõustamine ja juhendamine sotsiaalsete probleemide ning õppe, töö või elukohaga seotud probleemide korral; kliendivõrgustiku aktiveerimine, avalike teenuste osutajate juhendamine ja koordineerimine 

   

Rehabilitatsiooniteenuse osutamine
 

Rehabilitatsiooniteenuse saamiseks peab Teil olema suunamiskiri (SRT otsus) pensioniametist. Täpne teenuse saamise ajagraafik ja korraldus lepitakse kokku pöördumisel. 

 • Rehabilitatsiooniplaani koostamiseks järjekorda panemine toimub
  lastehaiglas telefonil 697 7247 (E–R kell 08:00–16:00) 
 • Rehabilitatsiooniplaani alusel teenuste saamiseks järjekorda panemine toimub kahel telefoninumbril:
  697 7247 (E–R kell 08:00–16:00) 

   

Rehabilitatsiooniplaani koostamine lastehaiglas

Laps tuleb kokkulepitud ajal rehabilitatsioonisekretäri juurde (lastehaigla polikliiniku sissekäigu kõrval olevasse kabinetti Tervise 28, Mustamäel), kaasas suunamiskiri rehabilitatsiooniteenusele, eelmine rehabilitatsiooniplaan (kui see on olemas), info paberkandjal lapse terviseprobleemide kohta (erarsti või perearsti tõend, väljavõte haigusloost jm) – vajalik juhul, kui laps on arstlikul jälgimisel mujal kui Tallinna lastehaiglas.
Rehabilitatsioonikomisjoni sekretär suunab lapse edasi spetsialistide juurde, kellest igaüks võtab vastu erineval ajal, mistõttu tuleb arvestada kuni 3-tunnise ajakuluga.
Vastuvõttude vahele võib jääda vaba aega. Võimalik on külastada haigla kohvikut polikliiniku 0-korrusel või sööklat (A-korpus, sissepääs 0-korruse kaudu).

 

Rehabilitatsioonimeeskond

Vaadake siit
 

Parkimine

Vaadake siit