Raviarvelduste ja statistika osakond

Osakond tegeleb raviarvete töötluse, kontrollimise ja koondarvete koostamisega, mis on aluseks tulude ja kulude arvestamisel, haigekassadega lepingute sõlmimisel ja lepingute täitmise jälgimisel, samuti statistilise andmestiku kogumise, koostamise ning analüüsiga, mis iseloomustab haigla kui terviku ning selle üksikute osade tööd.

Kogu töö käib elektrooniliselt. Haiglas on kasutusel Medisofti Liisa programmi põhine digitaalne haiguslugu. Loodud on digiühendus kõikide Eesti Haigekassa osakondadega, E-tervise infosüsteemiga ning Tallinna ja Harjumaa perearstidega