PsühhiaatriaosakondOsakond on loodud riskikäitumisega laste ja noorukite aitamiseks juba 2001. aastal. Ravi käigus püütakse anda parim, et lapsel tekiks motivatsioon ning usk paranemisse.

 Osakonda tutvustavat videot saate vaadata SIIT.

Millal ja miks pöörduda

 • Kooliprobleemid
  NB! Kooliprobleemide korral vaja läbida enne Rajaleidja hindamine (https://rajaleidja.innove.ee/)
 • Pinged, muutused pereelus
 • Sõltuvusainete tarvitamine (ka kahtluse korral)
 • Märgatav muutus lapse käitumises

Võimalik nii haiglaravi kui ka ambulatoorsed vastuvõtud.


Suunamiseks täita saatekiri, mille vormi leiate siit

 

Tegevused osakonnas

 • Võrgustikutöö
 • Individuaal- ja grupiteraapia
 • Loovteraapiad
 • Terviseuuringud ja tervise seisundi jälgimine
 • Medikamentoosne ravi (vajadusel)
 • Koolikohustuseealised lapsed tegelevad koolipäevadel õppetööga
 • Vaba aja tegevused

 

Meie meeskond

 • Psühhiaater
 • Psühholoog
 • Sotsiaaltöötaja
 • Õed
 • Noorsootöötajad
 • Vajadusel muu eriarstiabi

Meie meeskonna eesmärk on anda endast parim, toetamaks last ja noorukit osakonnas viibimise ajal.

 

Olulist

Osakonnas on 6 voodikohta.

Vajalik eelregistreerimine.

Ootame nii lapse- kui vanemapoolset koostööd.

Meil on kindel päevakava ja reeglid.

Osakonda tulles võimalusel kaasa õpikud-töövihikud.

Teeme koostööd koolide, politsei, lastekaitse jt tugiteenuste pakkujatega linnades ja valdades.

Lähtudes lastekaitse seadusest on personalil kohustus teavitada abivajavast või hädaohus olevast lapsest kohaliku omavalitsuse üksust.

 

Kvaliteedihindamine

Noorukite psühhiaatriaosakonnas on läbi viidud kahel korral hindamine laste ja noorte vaimse tervise statsionarsete teenuste osutajate kvaliteedi edendamise võrgustiku (QNIC – Quality Network for Inpatient CAMHS) standardide alusel. Esimene hindamine toimus 2015. aasta aprillis ja teine 2016. aasta maikuus (allpool hindamiste sertifikaadid).
Hindamisprosess hõlmab nii meeskonna enesehindamise kui ka välisekspertide poolt läbiviidud hindamise protsesse.

Hinnatavad valdkonnad:
1. keskkond ja varustus
2. personal ja väljaõpe
3. teenuste kättesaadavus, üksusesse vastuvõtmine ja väljakirjutamine
4. hoolekanne ja ravi
5. teave, nõusolek ja konfidentsiaalsus
6. laste ja noorte õigused ja nende turvalisuse tagamine
7. kliinilised juhtimisvead