Laste Vaimse Tervise Keskuse loomine

Projekti elluviija: SA Tallinna Lastehaigla

Eesmärk: Pakkuda kvaliteetseid psühhiaatrilise ravi teenuseid patsientidele ja koolitusvõimalusi spetsialistidele nende pädevuse tõstmiseks.


TEGEVUSED:

  • Vaimse Tervise Keskuse ehitamine
  • Vaimse Tervise Keskuse kontseptsiooni loomine, sh teadmiste vahetamine Norra partneritega integreeritud teenuste süsteemi välja arendamiseks
  • laste väärkohtlemise diagnostilise süsteemi arendamine; „mobiilse“ („out-reach“) meeskonna koolitamine
  • personali koolitamine tööks Vaimse Tervise Keskuses
  • võrgustiku süsteemi välja arendamine koostöös teiste sektoritega (sotsiaal- ja haridussektor) vaimse tervise teenuste edendamiseks ja probleemide varajaseks märkamiseks
  • regionaalsete vaimse tervise keskuste arendamise koordineerimine
  • uurimuse läbiviimine tegevuste tulemuslikkuse hindamiseks.


Projekti kogumaksumus 6 635 780€

Norra toetus 4 165 000€ (sh Norra riigi toetus 3 542 179€ ja Eesti riigi kaasfinantseering 624 750€) ja Tallinna Lastehaigla SA omafinantseering 2 470 780€

Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskuse eeldefineeritud projekt.

 

Laste Vaimse Tervise Keskuse rajamise projektitegevustest kokkuvõtvat postrit saate vaadata SIIT.