lastepsühhiaatria polikliinik

Laste ja noorukite psüühika- ja käitumishäirete diagnostika ja ravi hõlmab lapsi kuni 19 aasta vanuseni. 

Kõik lasteaia- ja kooliprobleemidega lapsed peavad esmalt pöörduma hindamiseks Rajaleidja keskusesse (https://rajaleidja.innove.ee/).

Polikliinikut tutvustavat videot saate näha SIIT.

Lastepsühhiaatri konsultatsioonile pöördumiseks ei ole vaja saatekirja.
Logopeedi
ja psühholoogi vastuvõtule on vajalik perearsti või eriarsti saatekiri.

Psüühikahäirete diagnostikas ja ravis on oluline lapse seisundi hindamine pikema ajaperioodi jooksul. Sageli osutub vajalikuks informatsioon ka lapse koolist või lasteaiaõpetajalt.

Lastepsühhiaatria ravimeeskonda kuuluvad lastepsühhiaater, psühholoog ja logopeed.
Psühholoogilised testid võimaldavad hinnata lapse vaimset võimekust ja sotsiaalseid oskusi.
Logopeed uurib lapse kõnet, suhtlemisoskusi ja püüab välja selgitada võimalikud kõnearenguhäirete põhjused.

Spetsialistide meeskonna koostöö tagab mitmekülgsema hinnangu, võimaldab anda soovitusi ning pakkuda ravi, mis toetab last ja tema peret parimal moel.

Ravitöös kasutame psühhoanalüütilist teraapiat individuaalteraapiana ning pereteraapiat. Pereteraapia abil püütakse süsteemselt lahendada probleeme, mis tekivad suhetes lähedastega. Pereliikmed saavad väljendada oma tundeid turvalises keskkonnas, õppida tundma teiste pereliikmete arusaamu, leida peres endas olevaid ressursse. Nii on võimalus luua muutus nii enda kui lapse jaoks.

Oluline on, et vanem mõistaks iseendaga ja lapsega toimuvat. Kui seda on raske tajuda või lapse käitumises on midagi häirivat, on alati mõistlik pöörduda spetsialistide poole, ootamata, et olukord muutuks veelgi keerulisemaks.