lastepsühhiaatria polikliinik

Meie juurde saab pöörduda kuni 16 eluaastani perearsti e-konsultatsiooniga saadud infost lähtuvalt. Kui oleme perearsti saadetud e-konsultatsiooniga tutvunud, otsustame järgmised sammud sh. vastuvõtule kutsumise vajaduse.

Lastepsühhiaatrilogopeedi või psühholoogi vastuvõtule või uuringutele jõuab patsient ravimeeskonna otsuse järgselt.

Väljaspoolt meie keskust logopeedi juurde pöördudes on vaja eriarsti saatekirja.

Lastepsühhiaatria ravimeeskonda kuuluvad lastepsühhiaater, psühholoog ja logopeed, vajadusel  sotsiaaltöötaja või mõni muu spetsialist.

Eelnevalt on soovitatav probleemid läbi arutada oma perearstiga, kes saab ise nõu anda, raviga alustada või e-konsultatsiooni kasutades psühhiaatrilt nõu küsida.

e-konsultatsiooni saatekirja tehes tuleks perearstil kindlasti jälgida eriala valikut, milleks on laste-ja noorukitepsühhiaatria.

Kui teie lapsel on raskusi lasteaia või kooli arendus- või õppetööga toimetulekul, kohanemise või käitumisega lasteaias või koolis, peate esmalt pöörduma hindamiseks Rajaleidja keskusesse (https://rajaleidja.innove.ee/).

Sellega tagate te oma lapsele kiiremini selle abi, mis on lasteaia või kooli enda pädevuses ja ei vaja eriarstlikke hinnanguid.

Kui Rajaleidja keskuse spetsialistide hinnangul vajab lapse seisund täpsustamist (kahtlus õppetööd mõjutav psüühikahäirele nt, nagu aktiivsus- ja tähelepanuhäire või vaimne alaareng) suunatakse laps esmalt perearsti poole, kes lisab Rajaleidja kokkuvõttele täiendava info lapse terviseseisundi kohta ja koostab e-konsultatsiooni lastepsühhiaatrile.

Perearst saab anda teile aegasti nõu lapse eluviisiharjumuste kohta (nt. õige uneaeg ja toitumine), mille korrastamisel saate vanemana oma lapse psüühilisele tervisele palju kaasa aidata.

Psüühikahäirete diagnostikas ja ravis on oluline lapse seisundi hindamine pikema ajaperioodi jooksul. Sageli osutub vajalikuks informatsioon ka lapse koolist või lasteaiaõpetajalt.

Lastepsühhiaatria ravimeeskonda kuuluvad lastepsühhiaater, psühholoog ja logopeed.
Psühholoogilised testid võimaldavad hinnata lapse vaimset võimekust ja sotsiaalseid oskusi.
Logopeed uurib lapse kõnet, suhtlemisoskusi ja püüab välja selgitada võimalikud kõnearenguhäirete põhjused.

Spetsialistide meeskonna koostöö tagab mitmekülgsema hinnangu, võimaldab anda soovitusi ning pakkuda ravi, mis toetab last ja tema peret parimal moel.

Ravitöös kasutame kognitiiv-käitumuslikku psühhoterapiat ning pereteraapiat.

Pereteraapia abil püütakse süsteemselt lahendada probleeme, mis tekivad suhetes lähedastega. Pereliikmed saavad väljendada oma tundeid turvalises keskkonnas, õppida tundma teiste pereliikmete arusaamu, leida peres endas olevaid ressursse. Nii on võimalus luua muutus nii enda kui lapse jaoks.

 

Oluline on, et vanem mõistaks iseendaga ja lapsega toimuvat. Kui seda on raske tajuda või lapse käitumises on midagi häirivat, on alati mõistlik pöörduda spetsialistide poole, ootamata, et olukord muutuks veelgi keerulisemaks.

 Polikliinikut tutvustavat videot saate näha SIIT.