Lastehaigla teenetemärk

1999
Adik Levin
Mari Majass
Ene Puss
Esfir Umanskaja
Tiit Kõuhkna

2004
Kaja Leito
Tiina-Sirje Lehola
Tiit Härma
Maimo Murumäe
Reet Nõlvak
Anneli Aaltonen
Kalevi Mäiseli

2005
Heino Savisto
Helju Hendrikson
Merike Martinson

2009
Maimo Tamme
Ann Paal
Ülle Gents
Aidi Mürkel

2013
Mall-Anne Riikjärv

2014
Jadviga Kreek
Lagle Suurorg
Esti Põldmaa
Ülle Gents

2019
Tiia Muts
Valentin Sander
Karin Orgulas

2022
Katrin Luts