Uudised!

Lastehaigla aastapäevakonverents keskendub toitumisele ja söömishäiretele

06.10.2023

Lastehaigla aastapäevakonverents toimub sel aastal 1. detsembril Kaja Kultuurikeskuses ja lisaks toimub veebiülekanne. 

Konverentsil kajastatakse tõenduspõhiselt, kuidas toitumine võib tervist mõjutada nii tervetel kui ka söömisprobleemidega lastel ja noortel.

 

Konverentsil teevad ettekanded meie haigla arstid ja spetsialistid ja külalised väljastpoolt haiglat. Konverentsi välisettekandja on dr Virva Sankala Soomest.

Konverentsi modereerivad dr Ülle Einberg, dr Mari Laan ja dr Anne Kleinberg.

Konverents on tinglikult jaotatud nelja teemaplokki (ajaliselt kolm sessiooni)

1.            Normaalne ealine toitumine

Selles plokis saab ülevaate kaasaegsetest seisukohtadest normaalse ealise toitumise osas ja tuuakse välja viimasel ajal aset leidnud suuremad muutused ja olulisimad kultuurilised eripärad normi mõistmisel, mis loob ka aluse toitumishäire defineerimiseks.

2.            Tänapäeva toitumistrendid ja laps

Selles plokis kirjeldatakse tänapäeva levinud toitumistrende – veganlus, taimetoitlus, toortoitumine jm ning nende peres harrastamise mõju lapse (kehalisele) tervisele.

3.            Söömiskäitumise muutused (söömishäired, isumuutused) kehalise haiguse ilminguna

Selles plokis defineeritakse söömiskäitumise muutused (lähtudes teemaplokis 1 esitatust) ja esitatakse algoritm söömiskäitumise muutusega pediaatrilise patsiendi esmaseks käsitluseks. Ühtlasi tutvustatakse valikuliselt söömiskäitumise muutusena avalduvate mittekirurgiliste ja kirurgiliste haiguste kaasaegset käsitlust.

4.            Söömishäired psühhiaatrias

Selles plokis tehakse ülevaade söömiskäitumise muutusest psüühikahäire sümptomina ja keskendutakse valikuliselt uuemale teabele erinevate vanusgruppide söömishäirete diagnoosist ja teraapiast.

Konverents on suunatud nii perearstidele- ja õdede, lastearstidele ja -õdedele ning teistele spetsialistidele. Arvestades toitumistemaatika kasvavat akuutsust ühiskonnas, pakub see kindlasti laiemat kõlapinda väljaspool meditsiinilisi ringkondi.

 

Konverentsile saab registreeruda google vormi kaudu