Uudised

Laste Vaimse Tervise Keskus viib laste psühhiaatrilise abi uuele tasemele

22.05.2013

Täna allkirjastasid sotsiaalminister Taavi Rõivas ja Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees dr Katrin Luts laste vaimse tervise keskuse rajamise lepingu. Keskus valmib hiljemalt 2016. aasta kevadeks.

 

 

Taavi Rõivas tänas EV nimel Norra Kuningriiki ja soovis, et kõik, alates riigihankest hoone ehituseks sujuks viivitusteta, et mõne aasta pärast uue hoone avamise puhul uuesti kokku saada.
"Keskuse rajamisega panustame lastepsühhiaatria arengusse Eestis ja seeläbi laste heaolusse," ütles sotsiaalminister, kinnitades, et nagu igal pool arenenud riikides, on ka Eestis psüühikahäiretega lapsi, kellega tegelemist tuleb toetada nii riigil, omavalitsusel kui haiglal endal. "Vaimse tervise mured kajastuvad ka laste ja noorte riskikäitumises, näiteks alkoholi tarvitamises ja suitsetamises. Õigel ajal avastatud probleemid ja professionaalselt osutatud abi aitavad vältida lohutuse otsimist keelatud ainetest ja teistest ohtlikest tegevustest."

„See on olnud just selline projekt, mille kohta saab öelda – tark ei torma,“ sõnas Katrin Luts. „Näeme laste vaimse tervise keskuses laste psühhiaatrilise abi võrgustiku arendamist, kus probleemidele leitakse lahendusi nii arstiabi, sotsiaalabi kui ka haridusküsimuste korraldamisel. Süsteemi arengu vajadust tunnetame oma igapäevases töös üha teravamalt. Sellest peaks kujunema laste psühhiaatrilise abi uus tasand. Ühelt poolt ootab meid ees maja ja teisalt uue süsteemi üles ehitamine – uus hoone tuleb täita inimeste ja jätkusuutliku abi andmisega, mis eeldab Eesti tingimustes uute sidemete ja meeskondade loomist ja tööle rakendamist.“
Lõpetuseks tänas Luts nii Norra riiki kui haigla nõukogu esimeest Merike Martinsoni, kelle peas laste vaimse tervise keskuse idee omal ajal sündis.

Ka Merike Martinson tänas oma kõnes Norra kuningriiki ning rõõmustas ajaloolise päeva üle, mis märgib 10 aasta taguse ja asjaajamistesse takerdunud lootuse täitmisele pööramist. Samas nentis ta, et „kaotatud on väärtuslikku aega – sajad, võib-olla isegi tuhanded probleemsed lapsed ja noorukid on vahepeal abita jäänud – maja valmissaamisega on endiselt kiire“.
Muuhulgas meenutas ta hea sõnaga praeguse sotsiaalministri eelkäijat. „Hanno Pevkur oli neljas sotsiaalminister, kelle juures me laste vaimse tervise keskuse rajamise mõttega käisime, kuid esimene, kes meist aru sai, mõttest kinni haaras, meile lootust andis ja selleks võimalust nägi,“ ütles ta ja meenutas, et kui minister ütles, et Norra valitsus on lubanud toetada veel ühte projekti, osutus selleks õnneks Laste Vaimse Tervise Keskus.
Merike Martinson rõhutas ka, et lastehaigla renoveerimise võti on alati olnud heategevus.

Norra suursaadik Lise Kleven Grevstadi väljendas Norra riigi heameelt teha midagi laste ja noorte vaimse tervise süsteemi arendamise heaks Eestis. "Kõigi elanikegruppide võrdne ligipääs tervishoiuteenustele on rahvatervise programmide oluline eesmärk nii Eestis kui ka teistes abisaajariikides," ütles suursaadik. "Nii Eesti kui Norra seisavad laste ja noorte vaimse tervise vallas silmitsi samasuguste probleemidega. Me loodame, et Norra Rahvatervise Instituut, mis töötab tihedalt koos Eesti spetsialistidega antud programmi raames, saab pakkuda väärtuslikke kogemusi," lisas ta.

Kauaoodatud vaimse tervise keskuse rajamist Tallinna Lastehaigla juurde rahastatakse Norra finantsmehhanismi rahvatervise programmi toel. Projekti kogueelarve on üle 6,6 miljoni euro. Sealjuures Norra programmi raames eraldatakse kokku 4 165 000 eurot, millest 85% on Norra toetus ja 15% Eesti kaasfinantseering. Ülejäänud osa on lastehaigla omafinantseering. Keskuses hakatakse osutama ambulatoorseid ja statsionaarseid psühhiaatrilisi teenuseid lastele ja noorukitele. Üheks keskuse ülesandeks on lastega töötavate spetsialistide (lastekaitsetöötajad, politsei, õpetajad jt) koolitamine ja nendevahelise võrgustikutöö toetamine.

Lisaks Tallinnasse rajatavale keskusele kavandatakse programmi käigus ka regionaalsete vaimse tervise keskuste loomist Tartu, Pärnu ja Ida-Viru piirkonda.