Kvaliteediteenistus

Tervishoiuteenuse kvaliteedijuhtimine käsitleb:

  • teenindamiskvaliteeti,
  • patsiendi rahulolu,
  • professionaalset kvaliteeti,
  • töökorralduse ja juhtimise kvaliteeti.
Aastate jooksul on töötatud välja ja kasutatud kümneid kvaliteediuuringuankeete ning korraldatud personali ja patsientide rahulolu uuringuid, selgitamaks laste ja vanemate ning personali vajadusi ja rahulolu. Tehakse kliinilisi auditeid ja antakse hinnang ravitulemustele.
 
2002. a liituti WHO ja Eesti Tervist Edendavate Haiglate Võrgustikuga,
2004. a osaleti Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinna konkursil. 
2010. a koondati kvaliteediteenistuse reorganiseerimisega mitmed struktuuriüksused ühiseks kvaliteediteenistuseks, sh infektsioonikontrolli komitee, transfusioonikomitee, teadus-koolitusteenistus, töötervishoiuteenistus, kvaliteediteenistus ning ravikvaliteedikomisjon (kutsutakse kokku vajadusel).