Täiendav info lapsevanematele

Hariduslik erivajadus nii lasteaias kui koolis

Rajaleidja

Põhikooli ja gümnaasiumiseadus

 

Rehabilitatsioon ja puue

Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamine

Rehabilitatsiooniteenus

 

Autism

Eesti Autismiühing

Põhja-Eesti Autismi Liit

 

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire

Eesti Lastefond

 

Infomaterjale

Tervise Arengu Instituut

Peaasi.ee Noorte vaimse tervise portaal