Juhatus

Sihtasutuse tegevust juhib ja sihtasutust esindab juhatus. 

Juhatuse pädevuses on:

  • juhatuse tegevuse igapäevane juhtimine;
  • sihtasutuse raamatupidamise korraldamine;
  • sihtasutuse majandusaasta aruande koostamine ja esitamine üldkoosolekule seaduses sätestatud korras;
  • seadusest jm õigusaktidest ja nõukogu otsustest ja seaduslikest korraldustest tulenevate tehingute jm õigustoimingute tegemine.

 Juhatus on aruandekohustuslik sihtasutuse nõukogu ees.