Erakorraline abi (laste EMO)

Erakorraline vastuvõtt

Erakorralist arstiabi osutatakse meie haiglas ööpäevaringselt kuni 18-aastastele patsientidele.

Erakorralist kirurgilist ja traumatoloogilist abi osutatkse patsientidele kuni 16. eluaastani. Eelkõige patsiendi ohutusest lähtuvalt suunatakse vanemad patsiendid täiskasvanute EMO-sse.

Valvearstid teenindavad lapsi elavas järjekorras. Eelisjärjekorras osutatakse abi raskemas seisundis tulnud või toodud haigetele.  

Abivajaduse kiiruse määrab õde, kes:

  • küsitleb patsienti/vanemat kaebuste suhtes;
  • määrab patsiendi olulised tervisenäitajad;
  • dokumenteerib andmed;
  • otsustab erakorralise eriarstiabi vajaduse, haige paigutamise (intensiivravi saal, jälgimispalat, üldine ooteruum) ning arstivisiidi kiiruse probleemile vastavalt (vt allolevat tabelit). 
  • seisundite puhul, mis ei eelda arstlikku läbivaatust, nõustab kogenud õde patsienti ja/või lapsevanemaid esimesel võimalusel.

Haige 
seisundi raskusaste

Raskusastme värvSelgitusPatsiendi paigutusAeg arstini
IpunaneEluohtlik seisund, ülikiire abiintensiivravi saalkohe
IIoranžPotentsiaalselt eluohtlik seisundintensiivravi saalkuni 15 minutit
IIIkollanePatsient vajab kiiret erakorralist abijälgimisruumidkuni 60 minutit
IVrohelinePatsient ei vaja kiiret erakorralist abiootesaalkuni 180 minutit

 

  • Valvearst osutab valvetuppa pöördunutele esmast abi ja määrab vajadusel esmased uuringud diagnoosi täpsustamiseks. Vajadusel laps hospitaliseeritakse.
  • Valvearst ei asenda perearsti!
  • Kui lapse seisundis pole paranemist või see halveneb, võib valvetuppa pöörduda korduvalt.


Traumapunkt 
 

Traumapunktis antakse abi värskete traumadega kuni 16-aastastele patsientidele.