News

Lastehaigla premeeris lastesõpru

01.06.2011

Rahvusvahelise lastekaitsepäeva hommikul said preemia kolm Tallinna Lastehaigla kõige lapsesõbralikumat töötajat: pediaatriaosakonna protseduuriõde Jelena Gulenkova, neuroloogiaosakonna hooldustöötaja Marija Števnina ja psühhiaatriaõde Jelena Aalik Kesklinna Lastepolikliinikust.

„Auhinnasaajad valis preemiakomisjon välja patsientide ning lapsevanemate seas läbi viidud ankeetküsitluste ning osakonna(töö)kaaslaste avalduste põhjal,” ütleb haigla juhataja Mall-Anne Riikjärv, lisades, et lastekaitsepäev on parim päev aastas, tunnustamaks töötajate meditsiiniliste saavutuste kõrval nende lapsesõbralikkust.

Jelena Gulenkova oli eelkõige laste ja vanemate favoriit, keda kiideti oskuse eest peletada hirmu ebameeldivate protseduuride ees.

Marija Števnina pälvis kiidusõnu patsientidelt ja töökaaslastelt sitkuse, optimismi ning rahuliku meele eest stressitekitavates olukordades.

Jelena Aalik
ut kiitsid aga peamiselt töökaaslased hoolivuse ja abivalmiduse eest patsientidega ning kolleegidega suhtlemisel.


Lapsesõbraliku töötaja auhind asutati 2004. aastal. Sel aastal anti auhinda välja kaheksandat korda. Preemia suurus on 250 eurot.