News

Balti lastekirurgide XI konverents toimus Tallinnas

07.05.2010

12.-14. maini toimus Tallinnas Balti Lastekirurgide Assotsiatsiooni (BAOPS) XI konverents, kus lisaks rohkearvulisetele osalejatele Baltimaadest, Poolast ja Soomest oli kutsutud esinema lastekirurgia tippe tervest maailmast.

Konverentsi esimesel päeval tervitas osalejaid pidulikul vastuvõtul Tallinna Raekojas abilinnapea dr Merike Martinson. Konvertentsi teine päev oli pühendatud teaduslikele ettekannetele väga erinevatelt lastekirurgia aladelt (sh traumatoloogiast, uroloogiast, neonataalkirurgiast ning luu- ja liigesinfektsioonidest). Samal päeval toimus paralleelselt lastekirurgia õdede teaduslik konverents, kus räägiti kitsamalt õendusega seotud probleemidest, aga ka laiemalt erialaga seotud tervishoiu probleemidest (nt foolhappe profülaktikast ühiskonnas).

Kolmandal päeval keskenduti kitsamalt neuroloogilise kahjustusega laste kirurgilisele ravile. Selle päeva istungitele oleme kutsunud lisaks lastekirurgidele ja õdedele kolleege ka teistelt erialadelt. Konverentsi kohta saab teavet koduleheküljelt, vt ka siit.

Kutsutud lektoritena peavad konverentsil loenguid

 • prof Johannes Schalamon Grazist ("Laste hulgitrauma"),
 • prof John Hutson Melbournist ("Laskumata munanditega seotud probleemidest"),
 • prof Mark Davenport Londonist ("Kõhu eessina kaasasündinud defektid: nabaväädisong ja gastroskiis"),
 • dr Dalius Malcius Kaunasest ("Luu- ja liigesepõletikud"),
 • dr Theodor Michael Berliinist ("Neuroloogilise kahjustusega lapse kirurgilise ravi vajalikkusest neuroloogi pilgu läbi"),
 • prof Hannes Haberl Berliinist ("Seljaaju teteering sündroomist"),
 • Susanne Lebeck Halle´ist ("Neuroloogilise kahjustusega lapse ortopeedilise ravi eesmärgid ja võimalused"),
 • prof Juhani Merikanto Tamperest ("Neuroloogilise kahjustusega lapse selja deformatsioonide kirurgiline ravi"),
 • prof Seppo Taskinen Helsingist ("Neurogeenne põis: määratlus ja ravi") ning
 • Risto Rintala Helsingist ("Seedeelundite probleemid neuroloogilise kahjustusega lapsel").

Kõiki loenguid täiendasid ettekanded osavõtjatelt, lisaks toimuvad minisümpoosiumid, posterite esitlused ning arutelud.

Iga kahe aasta tagant toimuva konverentsi korraldajateks oli sel korral Eesti Lastekirurgide Selts koos Tallinna Lastehaiglaga. Viimane kord oli see au ja kohustus Tallinna Lastehaiglal 12 aastat tagasi.

Korralduskomiteesse kuulusid

 • Tallinna Lastehaigla kirurgid,
 • meditsiinidoktor Matis Märtson (BAOPSi president),
 • Ann Paal (BAOPSi peasekretär) ja
 • Orm Porosaar.

BAOPSi rahvusvahelisse organiseerimis komiteesse kuulusid professor Vidamantas Barauskas Kaunasest ja professor Aigars Petersons Riiast.

Teaduslikku komiteed juhatas professor Risto Rintala Helsingi Ülikoolist ja programmi kokkupanemisel oli abiks dr Karin Varik Tartu Ülikoolist.

Õendusega seotud programmi koostamisel ja istungi läbiviimisel olid tegevad vanemõed Ene Puss Tallinna Lastehaiglast ja Tatjana Oolo Tartu Ülikooli kliinikumist.

Eesti valiti BAOPSi eesistujamaaks 2008. aastal Leedus ning samal ajal valiti organisatsiooni praegune president. Konverentsi ajal toimus BAOPS täiskogu, millel valiti assotsiatsiooni uus president ja peasekretär.