News

Marja Pärlist ja Tiina Lehola said lastehaigla elutööpreemia 2009

04.03.2010

Veebruaris langetas lastehaigla elutööpreemiakomisjon pretsedenditu otsuse. Et kahe nominendi panus oma erialale oli tasavägine, otsustati preemia anda mõlemale: allergoloog Marja Pärlistile ja radioloog Tiina-Sirje Leholale.

Marja Pärlisti...
...tegevuses saab välja tuua äärmuslikku ratsionalismi: põhjalikkust, täpsust, otsuste argumenteeritust. Noored arstid võiksid praegugi lugeda tema kirjutatud haiguslugusid ja kliiniliste diagnooside saamiskäiku," ütles haigla juhatuse esimees dr Mall-Anne Riikjärv, tutvustades auhinnasaajat 23. veebruaril toimunud aastapäeva-aktusel haiglas, kus elutööpreemiad kätte anti. "Mõistuslikkuse kõrval on aga dr Pärlist siiski emotsionaalne, sest patsientide hulk, kes teda armastavad, on suur.

Oma võimete poolest võinuks ta olla teaduskraadiga arst, samas on kogu tema kliinilist tööd saatnud huvi uurimustöö ja tulemuste publitseerimise vastu, mis on teinud temast suurima artiklite arvuta pediaatri teaduskraadita arstide hulgas. Põhitöö kõrval pole Marja Pärlist unustanud koolitamast ja konsulteerimast noori arste ja kollege ning korraldamast patsientide ja nende peredele koolitusi, et õpetada toimetulekut kroonilise haigusega."

Tiina-Sirje Lehola...
...puhul on oluliseks märksõnaks "areng", kõigepealt tema enese areng; temast on saanud väga kõrge kvalifikatsiooniga lasteradioloog, kes on teadmised edasi andnud kõigile, kes kas radioloogi või raviarsti ametit õppinud.

Teine arengutahk on olnud palju uut tehnikat vajava uue diagostilise osakonna arendamine: vanad meetodid ja tehnika asendati järk-järgult kaasaegsete vastu," ütles Riikjärv. "Lehola tegudele on andnud erilise varjundi tema isiksus: teda tuntakse kuji avatud suhtlejat, erudeeritud ja laia silmaringiga inimest, kes ei armasta alati vastuväiteid ja jääb, kui vaja, enesele lõpuni truuks. Väga suurt rolli mängib ka tema huumorisoon, sest tema arstitoimiku lugejat tabab küsimus, on ta teinud (oma avalduste kirjutamisel) nalja või räägib asju tõsiselt. Ta on suur, ja suur on elutöö, mida ta on teinud."