Anestesioloogia-intensiivravi osakond

Intensiivraviosakonnas on ravil lapsi enneaegsetest vastsündinutest noorukiealisteni.

Osakond on kogu Põhja-, Lääne- ja Edela-Eesti ning osaliselt Kesk-Eesti laste ja vastsündinute III astme intensiivravi keskus. Kriitilises seisundis laste transpordiks maakonnahaiglatest on loodud laste reanimobiilteenistus, väljakutsetele sõidavad kaasa osakonnas töötavad anestesioloogid ning intensiivraviõed.

Osakond teeb tihedat koostööd Tartu Ülikooliga, olles õppetöö baasiks nii anestesioloogia ja intensiivravi, pediaatria ning erakorralise meditsiini residentidele. Osaletakse ka teadusuuringutes, mistõttu lapse raviarst võib pöörduda lapsevanemate poole ettepanekuga lapse kaasamiseks teadusuuringusse.

Intensiivraviosakonnas olevate laste vanemad võivad saada infot lapse raviarstilt iga päev kell 12:00–14:00-ni. Last võib külastada ööpäevaringselt.
Õdede käest saab informatsiooni telefoni teel ööpäev läbi.