Uudised!

Politsei- ja piirivalveametnikud nõustasid haiglalapsi

29.09.2016

Eesti Politsei- ja Piirivalveamet käib Tallinna Lastehaigla lastele turvalist käitumist õpetamas. 28. septembril kirurgiaosakonna mängutoas aset leidnud kohtumine oli järjekorras kolmas.


Kõige pisemad lapsed said värvida õpetlikke pilte, mis kujutasid päästeautot telefoninumbriga 112, tänava ületamist rohelise tulega, turvalist käitumist võõrastega ja palju muud, lahendada ristsõnu ja esitada politseinikele küsimusi.
Suurematele poistele pakkus huvi märulipolitsei varustuse selgaproovimine ja lähem tutvus teenistusrelvadega.
Piirivalvetöötajatel oli kaasas näotuvastusprogramm, kus lapsed võrdlesid erinevaid isikuid ja pakkusid, kas tegu on ühe ja sama või erineva inimesega - mõnel puhul osutus see ülesanne enneolematult keerukaks.
Kõige elementaarsemate enesekaitsevõtete kohta said hüva nõu täiskasvanud haiglatöötajad, kes uurisid, kuidas hakata vastu kallaletungijale.
Lastele jagati politsei- ja piirivalveameti ning ka merevalvekeskuse logoga pliiatseid, helkureid, kaelarätikuid ja võtmehoidjaid.


 

Streigikoosolek Tallinna Lastehaiglas

20.09.2016


Foto: Postimees

20. septembril kell 9.15–9.45, tervishoiutöötajate hoiatusstreigi ajal, toimus Tallinna lastehaiglas kõnekoosolek.
Tervishoiutöötajate avalduse luges ette arstide liidu usaldusisik Tallinna lastehaiglas Helke Nurm ja ning streigi peamisi sõnumeid esitles Tallinna Arstide Liidu juhatuse liige Ülle Uustalu.


Õdede nimel rääkis Iivi Luik, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu president.

Eriliselt rõhutasid tervishoiutöötajad, et seekordne streik on eelkõige inimeste ravimiseks vajaoleva raha, mitte õdede ja arstide palkade teemaline ning sõnumid on suunatud poliitikutele, kelle käes on otsustushoovad ning ekspertide pakutud lahendused.

Vaid kokkuhoid ei saa olla lahendus - oleme niigi kuluefektiivsuselt Euroopa esimese kahe riigi hulgas, kuid tervishoiukulutuselt SKPsse oma 6%ga eelviimane Rumeenia ees.
 
 

Avati endokrinoloogia ühendosakond

02.09.2016

1. septembril, osakonna 12. sünnipäeval, sai teoks Tallinna Lastehaigla endokrinoloogiateenistuse juhataja dr Ülle Einbergi kauaaegne unistus: ühendada Tallinna Lastehaigla ja Kesklinna Lastepolikliiniku üksused.

Samal päeval avati haigla VI korruse uutes ruumides diabeedihaigetele lastele mõeldud ning seni kesklinnas Õunakese nime all tegutsenud päevaosakond, mida jääb juhtima endokrinoloogiaõde Liina Heinvere.

Dr Einberg ütleb, et tervishoiupoliitika üks suundumusi pediaatrilise süsteemi parandamiseks on koondada kõik kõrvalerialaga lastearstid piirkondlikusse haiglasse.

"Peame töötama ühtse meeskonnana," ütleb dr Einberg. "Seni ei saanud Kesklinna Lastepolikliinik oma asukoha tõttu osa haigusjuhtudest ja teenistuse probleemidest, mida kolmanda etapi erialaarstid vajavad. Ühtne osakond on loodud selleks, et saaksime arutada üheskoos diabeedi- jm endokrinoloogilisi probleeme.

Mina olen aastaid lastehaiglas töötades tegelenud rohkem statsionaarsete haigetega, Kesklinna Lastepolikliinik on olnud aga päevaravi ning ambulatoorse tegevuse keskus. Neid valdkondi ühendades liigume suunas, kus ambulatoorsete haigete osakaal tõuseb ning statsionaarsete haigete arv väheneb väga hea päevaravi ja koolituse arvelt.
Uue päevaraviosakonna ruumid on kaasaegsed ning võimaldavad teostada väljaõpet eelkõige diabeedihaigetele: soovime jätkata Õunakese alustatud 4-päevase diabeediravikoolituse programmi, kaasajastada seda – kõik võimalused selleks on loodud."

Dr Einberg ütleb ka, et XX sajandi lõpuga võrreldes on diabeeti haigestumine kolmekordistunud. "Meie keskuses on arvel ja käib kontrollis 450 haigestunud last ja noorukit, Tartu Ülikooli lastekliinikus on arvel umbes 200. Aastas haigestub diabeeti suurusjärgus 60–70 last. See on krooniline, elupõline haigus, kuid sellegipoolest küsivad nii lapsed kui vanemad arstidelt sageli: „Öelge palun, doktor, kas sellest haigusest kunagi terveks ka saab?“
Vastus on paraku, et täna me kedagi sellest haigusest terveks teha ei oska, aga olukorda parandada, kontrolli alla hoida suudame küll."

Küsimusele, kui mitte täna, siis kas homme võidakse leiutatakse moodus selle haiguse ravimiseks, vastab dr Einberg: "Mina olen optimist. Uuringud ju käivad. Arvan, et leiutatakse või avastatakse midagi täiesti uut – ehk kui saadakse jälile diabeeti vallandavatele põhjustele, suudetakse ehk ka peatada immuunsüsteemi kahjustavad, kõhunäärme beetarakkusid hävitavad mehhanismid. Ennetada on alati parem kui ravida."

 

Head uut kooliaastat, jütsid!

01.09.2016

1. septembril alustas Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli õpetajate käe all individuaalset haiglaõppetööd neli Laste Vaimse Tervise Keskuses ravil olevat kooliealist last.
Tarkusepäeva pidulikul avaaktusel kingiti õpetajatele lilli ja peeti kõnesid.

Laste Vaimse Tervise Keskuse juhataja Anne Kleinberg ütles, et psühhiaatriakliiniku patsientide jaoks kolmandat korda alanud õppeaastast on saanud traditsiooniline, oodatud sündmus.

„Kooliaasta ettevalmistamisega olid hõivatud nii õpetajad, kliiniku personal, õpilased ning isegi mudilased, kellest igaüks tegi midagi: kes valmistus aktusel esinemiseks, kes meisterdas toredaid tervituskaarte või harjutas teadustamist. Laste juures võlub meid loovus ja oskus uutes olukordades kohaneda – kõik ei pruugi minna, nagu plaanitud, kuid õhus on alati vaimustust.
1. september on rõõmus päev, ja kui meie oleme rõõmus haigla, suudame luua asju, millel on tulevikku!“
Õpilasi ja õpetajaid olid tervitama tulnud ka Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees dr Katrin Luts, kellele aktus tõi meelde kunagi kogetud koolirõõmu, ning Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli direktor Erle Põiklik, kes julgustas kolleege igas lapses potentsiaali nägema ja omakorda lastelt õppima.
Haiglaõppe tarvis on vabaõhukool pannud välja neli pedagoogi: Tiina Mets, Inna Klaos, Meelika Melders ning eripedagoog Anna Maria Ülviste.
Õpetajad teevad omalt poolt kõik selleks, et õppimine oleks haiglas vahva ja eduelamust pakkuv ning et lastel oleks pärast haiglaperioodi parem tunne kooli naasta.
Koolitunnid hakkavad toimuma tööpäevadel kella kümnest neljani.
Ilusat uue kooliaasta algust kõigile!