Uudised

Lastehaigla valis lapsesõpru

30.05.2014


Kristi Soovik
Inara Volkova
Piret Pukk


2. juunil autasustas Tallinna Lastehaigla kolme kõige lapsesõbralikumat töötajat ja osakonda:  kirurgiaoskonna õde Kristi Soovikut, ägedate respiratoorsete infektsioonide osakonna õde Piret Pukki ja Kesklinna Lastepolikliiniku õde Inara Volkovat.
Lapsesõbralikemaks osakondadeks võivad ennast lugeda kardioloogiateenistus, neuroloogia- ning onkoloogiaosakond.

„Laureaate autasustati 250-eurose rahalise preemiaga, auhinnatud osakondi tänukirja ja tordiga. Preemia õiglase adressaadi leidmise heaks said oma sõna öelda patsiendid ning nende vanemad, seda terve aasta jooksul kas rahulolu-uuringu küsimustele vastates või soovituskirja teel,“ selgitab haigla õendusjuht Tiia Muts.
“Kandidaate said esitada ka haiglatöötajad ise, kelle pilgu eest kaastöötajate suhtumised varju ei jää. Lõppotsuse langetas viieliikmeline komisjon.“

Traditsioon on, et võitjate nimed hoitakse saladuses kuni rahvusvahelisel lastekaitsepäeval peetava hommikuse kogunemiseni. Sel aastal oli esinema kutsutud ka Lastekaitse Liidu projektijuht Malle Hallimäe.

2014. aastal määrati auhinnasaajaid 11. korda. Uuendatud statuudis on täpsustatud komisjoniliikmete koosseis ning lisatud osakondade autasustamise mõte.
 

PREEMIA STATUUDIST
1. Lapsesõbraliku töötaja preemia nominendiks võivad olla kõik SA Tallinna Lastehaigla töötajad.
2. Lapsesõbraliku töötaja preemia kandidaate võivad esitada ühe aasta jooksul kõik SA Tallinna Lastehaigla töötajad, ravil viibivad lapsed, nende vanemad/hooldajad.
3. Kandidaatide esitamise tähtaeg koos vabas vormis iseloomustusega on jooksva aasta 20. mai.
4. Preemiafond on kokku 750 eurot, mis jagatakse võrdselt kolme töötaja vahel.
5. Preemia määrab selleks moodustatud 5-liikmeline komisjon
6. Preemia määratakse kolmele töötajale ja tänukiri kolmele osakonnale/teenistusele.
7. Preemia määramisel võetakse aluseks:
Lastevanemate rahulolu-uuring
Kaastöötajate iseloomustus
 

Kuljus annab pühapäeval lastehaigla sisehoovil heategevusliku tantsukontserdi!

30.05.20141. juunil kell 11.30-12.00 tantsib lastehaigla hoovil Väikese valge vandi väljakul rahvatantsuansambel Kuljus.
Lastehaiglas olevad lapsed saavad sündmusest osa kas haiglaakendest vaadates või kui tervis lubab, õues.

Seekordne esinemine siin on neile juba 32.: traditsioon sai alguses rahvusvahelisel lastekaitsepäeval paar aastat pärast Tallinna Lastehaigla avamist 1979.

Laupäeval, 24. mail andis Kuljus, kus on tantsinud juba mitmeid põlvkondi Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasi, oma 65. sünnipäevale pühendatud kontserdi Solarises.

WHO kaardistab laste vaimse tervise teenuste seisu Eestis

21.05.2014


21. mail kohtusid Tallinna Lastehaigla psühhiaatriakliiniku juhataja Anne Kleinberg, psühhiaatrid Kerstin Kõiva ja Ere Vasli WHO Euroopa regionaalkontori vaimse tervise programmijuhi Matthijs Muijeni, WHO esinduse Eesti juhi Marge Reinupi ja külalist saatvate sotsiaalministeeriumi rahvatervise spetsialistidega.

Arutlusel olid laste vaimse tervise teenuste ja Eesti vaimse tervise valdkonna olukord üldisemalt.

Pildil vasakult:
Elis Haan, Kerstin Kõiva, Ere Vasli, Anne Kleinberg, Marge Reinup, Matthijs Muijen, Andrea Kink.
 

Haiglas olevate laste vanemad/täisealised patsiendid saavad osaleda valimistel

16.05.2014 

Haiglas hääletamise võimalused

  • Valimispäeval hääletamine

Valimispäeval, 25. mail saavad hääletada need haiglaravil viibijad, kelle registrijärgne elukoht asub haiglaga sama valimisjaoskonna territooriumil. Selleks tuleb eelnevalt esitada kirjalik taotlus valla- või linnavalitsusele või 19. – 25.05.2014 jaoskonnakomisjonile. Valimipäeval kella 9.00-st saab tellida hääletamiskasti kohapeale ka telefoni teel. Jaoskonnakomisjoni telefoninumber on märgitud valijakaardile. Mõlemal viisil on taotluste esitamise viimane tähtaeg 25.05.2014 kell 14.

  • Eelhääletamine

Need isikud, kelle registrijärgne elukoht ei asu haiglaga sama valimisjaoskonna territooriumil, saavad hääletada eelhääletamise ajal 19. – 21.05.2014. Selleks tuleb eelnevalt esitada kirjalik taotlus kas ise või näiteks perekonnaliikme/haigla töötaja vahendusel valla- või linnavalitsusele või alates 19.05.2014 otse jaoskonnakomisjonile. Taotluse esitamise viimane tähtaeg on 21.05.2014 kell 14.
Hääletamiseks peab omama isikut tõendavat dokumenti. Kui isik ei ole võimeline ise hääletamissedelit täitma võib teda abistada mõni muu valija sealhulgas ka hääletamist korraldav jaoskonnakomisjoni liige (välja arvatud Euroopa Parlamenti kandideeriv isik).

  • Elektrooniline hääletamine

Lisaks on võimalus ID-kaardi ja PIN-koodide olemasolul hääletada ajavahemikul
15. – 21.05.2014 elektrooniliselt aadressil www.valimised.ee. Teisele isikule hääletamiseks ID-kaardi ja koodide üleandmine ei ole lubatud. 

Valitavate nimekirja saate vaadata siit
 

Laste Vaimse Tervise Keskuse ehitusleping sai allkirjad

09.05.2014


8. mail allkirjastasid Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts ning Astlanda Ehituse OÜ ehitusdivisjoni direktor ning juhatuse liige Kaupo Kolsar lepingu, mille kohaselt Laste Vaimse Tervise Keskus valmib 2015. aasta sügiseks.

TALLINN, 8. mai, BNS - Neljapäeval allkirjastas Tallinna lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskuse ehituslepingu Astlanda Ehituse OÜ-ga.
Pakkumise maht oli üle 4,5 miljoni euro, millest 2,8 miljonit kaeti Norra Kuningriigi granti abil. Norra Kuningriigi toetuse kogumaht oli 4,2 miljonit eurot. 1,3 miljoni eurone jääk suunatakse võrgustiku ülesehitamisse ja meeskondade palkamisse. "Norra projekt sisaldab esiteks sisupoolt, millega meil juba tegeldakse - sest projekt on alla kirjutatud aasta aega tagasi - ja töötatakse välja uusi laste vaimse tervise platvorme ja süsteeme," ütles BNS-ile SA Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts.
"Kuna osaliselt Eestis on haiglate renoveerimist või uute haiglate rajamist finantseeritud Euroopa struktuurifondide rahadest, siis lastehaiglale ei ole neid kunagi kas jätkunud või vajalikuks peetud või eraldatud," kommenteeris Luts.
"Eesti probleem on abivõimaluste piiratus," ütles lastepsühhiaater Anne Kleinberg. "Eesti laste vaimses tervises kajastub Eesti inimeste heaolu üldiselt – vaimse tervise probleeme tervikuna pole märkimisväärselt rohkem kui teistes arenevates riikides, kuid lastega perede vaesus, vanemate töötus, perest eemal töötamine ja vähene aeg lastele toob enam välja laste käitumishäireid ja riskikäitumise."
Lutsu sõnul laste vaimse tervise probleemide arv kasvab. "See on üks põhjusi, miks üldse see projekt on algatatud. Ma arvan, et tervishoius mingisuguseid asju jätkusuutlikult projektide baasil teha ei ole võimalik. Ja seetõttu ongi sellel projektil väga selged raamid. Edasi toimub tegelikult teenuse osutamine, mida peaks finantseerima haigekassa. Ilmselgelt me väidame, et praegu selle teenuse kättesaadavus on puudulik ehk siis see peab laienema ja see loomulikult tähendab suurenenud finantseerimist sellele lülile."
Ehitus peaks valmima järgmise aasta sügisel. Norra finantsmehhanismi ja Eesti riigi abil rajatavat Laste Vaimse Tervise Keskus t hakkab ehitama Astlanda Ehitus OÜ koos Irest Stroi OOO-ga, kes valiti välja seitsme pakkuja seast.

 

Tervishoiuminister Urmas Kruuse külastas Tallinna Lastehaiglat

02.05.2014Reedel, 2. mail, toimunud ministri visiidi eesmärk oli tutvuda haigla töö ja tulevikuplaanidega.
Haigla juhatuse esimehe dr Katrin Lutsu sõnul toimus külaskäik haigla kutsel.