Uudised

Teadmiseks patsientide külastajatele: uksed sulguvad kell 19:00

17.03.2013

Austatud lapsevanemad! Alates 19. märtsist rakendub lastehaiglas uus turvasüsteem, mis tähendab, et paljud uksed sulguvad automaatselt kell 19:00.
Palume Teil planeerida oma külaskäiguaega.Soovitav aeg haigete laste külastamiseks on:

tööpäevadel kell 16:00–18:30

puhkepäevadel kell 10:00–14:00 ja 16:00–18:30

intensiivraviosakonnas kõigil päevadel kell 12:00–19:00
 

Muutub hooldaja voodipäevatasu

26.03.2013

Alates 1. aprillist tõuseb lapsega haiglas oleva vanema/hooldaja  voodipäevatasu.
Senise 1.60€ asemel hakkab see olema 2.50€.

Alus – ravikindlustusseadus §72, haigla nõukogu otsus 08.03.2013.

 


 

Lastehaigla nõukogu kinnitas 2012. aasta tegevusaruande

11.03.2013

2012. aasta lõpetati positiivse tulemiga. Nõudlus meditsiiniteenuse järele oli suurem kui haigekassa leping võimaldas, seetõttu tasus Haigekassa osa tööst 0.3 koefitsiendiga.

Jätkuvalt kasvas valvetubadesse pöördunute arv, see moodustab kõikidest ambulatoorsetest vastuvõttudest 30%. Ravitegevuse põhinäitajad (haigete arv, voodifondi näitajad, haiglaravi efektiivsus, patsientide rahulolu) täideti eesmärgipäraselt.
Investeeringute maht moodustas 3.6% käibest, tingituna haigekassa lepingu piiratud mahust. Lisaks investeeriti ventilatsioonisüsteemidesse (projekt CO2 kvoodimüügi rahastamisest) ning dokumendihaldussüsteemi loomisesse (eurorahad)“.
 

Liitusime Tallinna haiglate triaažikokkuleppega

18.03.2013

5. märtsil leppisid Tallinna haiglad kokku ühtsetes triaažipõhimõtetes, mis hakkavad kehtima kõigis linna erakorralise meditsiini osakondades k.a aprillist. Mida see lastehaigla patsientidele tähendab?

„Iga lastehaigla vastuvõtuosakonda ehk laste-EMOsse pöördunud patsienti (või patsiendi seisundit) hindab kaebuste ja kindlate parameetrite abil triaažiõde.
Selle tulemusel liigitatakse patsiendid arstiabi vajaduse kiiruse järgi rühmadesse (triaažikategooriasse), mis määrab maksimaalse ooteaja, mille möödudes arst ta vastu võtab,“ ütleb Tallinna Lastehaigla poolt lepingu allkirjastanud pediaatriakliiniku juhataja Katrin Luts.
Ta selgitab, et tegelikult kehtivad triaažireeglid juba praegu ning patsientidel ei ole põhjust olla pahane, kui nad pöörduvad erakorralist abi mitte vajavate probleemidega EMOsse ja ooteajaks kujuneb neli tundi.
„Arvestades, kuidas aasta-aastalt suureneb erakorraliste pöördumiste hulk lastehaiglasse – nt selle aasta jaanuaris oli pöördujaid 17,3% ning veebruaris 13% rohkem kui eelmise aasta alguses – , palume lapsevanematelt kannatlikkust ja mõistmist, et ootejärjekorras on eesõigus raskemas seisundis lastel.“

Triaažikategooriad aegkriitilisuse järgi
Kokkuleppe alusel kasutatakse patsientide rühmitamisel süsteemi, mis abivajajad nende seisundi raskusastme järgi tinglikult „punasteks“, „kollasteks“ ja „rohelisteks“ jagavad (täiskasvanute EMOd kasutavad lisaks „oranži“ ja „sinist“ kategooriat, toim.).
Punane tähistab eluohtlikus seisundis patsiente, kelle elu on otseselt ohus. Neile osutatakse abi viivitamatult.
Kollane tähistab patsiente, kelle haigestumine või trauma on erakorraline, vajab diagnostikat ja/või ravi, kuid kelle seisund on stabiilne. Selliste patsientide arstile pääsemise ajaks võib kujuneda tund ning analüüside ja uuringute vajadusel kulub lõpliku otsuseni lisaaega.
Roheliste patsientide probleemid erakorralist sekkumist ei vaja, aeg arstini võib olla 3 tundi ja enam.
Nimetatud liigituspõhimõtted on töötatud välja rahvusvaheliste ravijuhiste alusel ning praktikas on neid rakendatud ka varem, kuid esmakordselt püüavad Tallinna haiglad printsiipe omavahel ühtlustada.


Kokkuleppe allkirjastasid Regionaalhaigla ülemarst Segei Nazarenko, Tallinna Lastehaigla pediaatriakliiniku juhataja Katrin Luts, Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise osakonna juhataja Piret Valdek, Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Imbi Moks ning Tallinna Sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima.
 

Haigla uus juhatuse esimees on dr Katrin Luts

08.03.2013


SA Tallinna Lastehaigla nõukogu kinnitas 8. märtsil järgmiseks viieks aastaks haigla uueks juhatuse liikmeks juhataja ülesannetes senise pediaatriakliiniku juhi dr Katrin Lutsu.
Dr Luts asub uuele ametikohale 1. aprillil 2013.


Katrin Luts (sündinud 1962) on lõpetanud 1990. aastal TRÜ arstiteaduskonna pediaatriaosakonna.
Pärast residentuuri, aastatel 1995–2009 töötas ta Tallinna Lastehaigla pediaatriaosakonna arstina, täites vajadusel osakonnajuhataja ülesandeid.
Samal ajal kuulus dr Luts ka Eesti Lastearstide Seltsi juhatusse (2004–2007) ning oli Eesti Arstide Liidu usaldusisik Tallinna Lastehaiglas (2001–2009).
2009. aastal sai temast pediaatriakliiniku juhataja.

Nõukogu tegi valiku kolme kandidaadi seast.