Tubakast loobumise nõustamine

Tervise Arengu Instituut (TAI) on arendanud välja suitsetamisest loobumise nõustamise ehk SLN kabinettide võrgustiku. Teenust osutatakse riiklike tervisele orienteeritud strateegiate raames.

SA Tallinna Lastehaigla SLN kabineti teenus on olnud soovijatele kättesaadav 2007. aastast. Nõustamisteenus on pöördujale tasuta.

Sihtgrupiks on lapsed, noored, nende lähedased, lastehaigla töötajad, täiskasvanud – kõik, kellel on otseselt või kaudselt kokkupuudet tubaka tarvitamisega. Klassikalise suitsetamise kõrval on levinud suitsuvabad tubakatooted jm alternatiivsed vahendid. Nõustaja peab olema kursis nende kõigiga ning olema abiks, et inimene oleks teavitatud tubakakahjudest, nõustatud ning toetatud loobumisel.

Tubakateemaline materjal TAI kodulehel:

www.tubakainfo.ee (veebileht nii eesti- kui vene keeles)
www.tobaccobody.fi

 

Tubakatarvitamine 2016. aastal (TKU 2016)

1.      Igapäevasuitsetajate osakaal langenud: 22,1% (2014) ja 21,3% (2016). Langus 0,8%

Meeste seas vastavalt 31,4% (2014) ja 29,9% (2016). Langus 1,5%

Naiste seas vastavalt 15,8% (2014) ja 15,5% (2016). Langus 0,3%

Naiste seas suitsetamislevimus praktiliselt endine

 

Samas on tõusnud igapäevasuitsetamine noorte meeste ja naiste seas, vanusrühmas 16 - 24 aastat:

Meestel 20,6% (2014) ja 21,5% (2016). Tõus 0,9%

Naistel 11,8% (2014) ja 16,1% (2016). Tõus 4,3%

 

2.      Igapäevasuitsetamine haridustaseme järgi: alg- /põhiharidus, eri- ja kõrgharidus

Alg/põhiharidusega  36,7% (2014) ja 36,9% (2016).

Keskeriharidusega 26,9% (2014) ja 23,8%  (2016). Langus 3,1%

Kõrgharidusega suitsetajaid 10,4% (2014) ja 9,1% (2016). Langus 1,3%

Käärid haridustaseme järgi 27,8%

 

3.      Töökohas täissuitsetatud ruumides viibimine:

Viibis 18% (2014) ja 15,1% (2016). Langus 2,9%

Neist rohkem kui 1 tund 8,3% (2014) ja 5,8% (2016)

 

4.      Ühiskondlikes ruumides, kus suitsetatakse, viibimine:

Viibis 16,3% (2014) ja 13,6% (2016). Langus 2,7%

Neist rohkem kui 1 tund 3,7% (2014) ja 3,1% (2016)

 

5.      Kodus suitsetatud eluruumides viibimine:

Viibis 19,5% (2014) ja 15,2% (2016). Langus 4,3%

 

6.      Viimase 12 kuu jooksul erinevate tubakatoodete /seonduvate toodete tarvitamine

E-sigaretid

Mitte kordagi 84,3%, neist mehi 79,7% ja naisi 87,4% (2014)

Mitte kordagi 88,8%, mehi 84,1% ja naisi 92% (2016). Mehi tarvitas vähem 4,3% ja naisi 4,6%

Tarvitas 15,7% (2014) ja 11,2% (2016). Langus 4,5%: meestel 4,4% ja naistel 4,6%.

Igapäevatarvitajate tase jäi endiseks – 1,5% (nii 2014 kui 2016.aastal).

Igapäevatarvitajate tase tõusis noorte täiskasvanute (16-24-aastaste) vanusrühmas ligi 2 korda: meestel 2,3% (2014) ja 4,8% (2016) ning naistel 0,6% (2014) ja 1,1% (2016). Teistes vanusrühmades langus

 

Vesipiip

Mitte kordagi 85,5%, neist mehi 84% ja naisi 86,5% (2014)

Mitte kordagi 86,9%, neist mehi 83,3% ja naisi 89,3% (2016)

Tarvitas 14,5% (2014) ja 13,1% (2016).  Langus 1,4%: meestel 0,7% ja naistel 2,8%

Positiivne vesipiibu tarvitamise langus naiste seas.

 

Huuletubakas e.snus

Mitte kordagi 97,7%, neist mehi 95% ja naisi 99,5% (2014)

 Mitte kordagi 96,6% (2016), neist mehi 93,2% ja naisi 98,9% (2016)

Tarvitas 2,3% (2014) ja 3,4% (2016). Tõus 1,1%, neist meestel 1,8% ja naistel 0,6%.

Igapäevatarvitajate tõus nooremate täiskasvanute vanusrühmades ligi kaks korda:

2,3% (2014) ja 4,8% (2016) 16-24-aastaste rühmas ning 0,5% (2014) ja 1,7% (2016) 25-34-aastaste vanusrühmas.

Noorte naiste (16-24-aastased) vanusrühmas oli tarvitatud mõnel korral aastas huuletubakat 1,7% enam.