Hankeplaan 2018 ja hankekord

Teave riigihangete kohta

Teavet Tallinna Lastehaiglaga seotud riigihangete kohta saate (vajalik otsisõnade sisetamine süsteemi) riigihangete registri koduleheküljelt siit
 

Vanemad riigihanked

Teavet Tallinna Lastehaiglaga seotud riigihangete kohta saate (vajalik otsisõnade sisetamine süsteemi) riigihangete registri koduleheküljelt siit

Tulenevalt riigihangete seaduse §16 (6) on SA Tallinna Lastehaigla teatanud soovist sõlmida

hankelepinguid järgmiste asjade ja teenuste ostmiseks või ehitustööde teostamiseks (hanketekstid muutmata kujul):

 

Kesklinna Lastepolikliiniku eskiis- ja eelprojekt

SA Tallinna Lastehaigla soovib sõlmida lepingu projekteerimisteenuse ostmiseks. Hankedokumente saab küsida meiliga aadressilt lastehaigla at lastehaigla dot ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 02.detsember 2011.


Väikebussi kasutusrent

SA Tallinna Lastehaigla soovib sõlmida kolmeks aastaks väikebussi kasutusrendi lepingu.
Hankedokumente saab küsida e-posti teel lastehaigla at lastehaigla dot ee.
Pakkumuste  esitamise tähtaeg 25. november 2011.

 

Peaaju ja somaatilise hapniku saturatsiooni monitori ostmine
Pakkumuste esitamise tähtaeg 17. mai 2011.

Täiendav informatsioon lastehaigla at lastehaigla dot ee


Hematoloogia analüsaatori ostmine

Pakkumuste esitamise tähtaeg 20. mai 2011 kell 14:00

Täiendav informatsioon lastehaigla at lastehaigla dot ee

Toitlustamise hange

Pakkumiste esitamise tähtaeg 27. mai 2011.
Täiendav informatsioon lastehaigla at lastehaigla dot ee

Switchide ostmine, lihtmenetlusega riigihange
Pakkumusi ootame 13. juuliks 2010 kell 11:00.
Seoses sellega ei toimu hankedokumentide väljastamist enne 5. juulit 2010.
Lihtmenetlusega riigihanke kutse, milles on hanke täpsem kirjeldus, saamiseks tuleb esitada taotlus e-postile peeter dot insakov at lastehaigla dot ee.

"Riist- ja tarkvara ostmine", lihtmenetlusega riigihange

SA Tallinna Lastehaigla soovib hankida kettamassiivi, SQL litsentsid ja serveri litsentsid. Pakkumusi ootame 17. detsembril 2009 kella 11:00. Lihtmenetlusega riigihanke kutse, milles on hanke täpsem kirjeldus, saamiseks tuleb esitada taotlus e-postile  peeter dot insakov at lastehaigla dot ee. Taotluses kindlasti näidata:

  • Taotleja (asutus) nimi
  • Registrikood
  • Kontaktisik, tema amet, telefon, meiliaadress
  • Kodulehekülje aadress

Riigihanke kutse saadetakse kontaktisiku meiliaadressile (peab vastama ametlikule meiliaadressile) esimesel võimalusel.


"Projektjuhtimisteenuse ostmine haigla liidestamisel e-tervisega", riigihanke kutse

 SA Tallinna Lastehaigla on kirjutanud projekti SA Tallinna Lastehaigla infosüsteemi liidestamine e-tervise infosüsteemidega - Tervise infosüsteemiga  ja Retseptikeskusega“ ja otsib selle elluviimiseks projektijuhti.

Osalemissoovi korral palume esitada pakkumus, mida ootame 06. novembril 2009 kella 10:00. Lihtmenetlusega riigihanke kutse, mille järgi pakkumus esitada, saab küsida e-postilt peeter dot insakov at lastehaigla dot ee, kui esitada vabas vormis palve, näidates kes pakkumist teha soovib.

SA Tallinna Lastehaigla valib järgnevaks kolmeks aastaks audiitorit
Osalemissoovi korral palume esitada pakkumus, mida ootame 18. septembril 2009 kella 10:00.
Lihtmenetlusega riigihanke kutse, mille järgi pakkumus esitada, on lisatud alljärgnevalt kolme dokumendina:

Audiitorteenuse ostmine (ei sisalda kutse lisasid 3 ja 4)
Audiitorteenuse kutse lisa 3
Audiitorteenuse kutse lisa 4

Ajutise parkimisplatsi rajamine aadressil Tervise 28

Rajatava parkla maht on ligikaudu 2000 m² ja orienteeruv valmimise aeg 10. september 2008.

Huvi korral saab tutvuda projektiga SA Tallinna Lastehaiglas aadressil Tervise 28, milleks palume eelnevalt registreerida telefonil 505 7823.

Pakkumised esitada 29. juuliks 2008 aadressil Tervise 28, Tallinn, SA Tallinna Lastehaigla ja märkida ümbrikule “Parkla rajamine”.

 

Virtuaalserveri ostmine
Lastehaigla soovib osta 2 serverit IBM x 3650 ja VMware litsentsi VI 3.5 Standard
Nõuded IBM x 3650 serverile:
Protsessor
QuadCore 3.0 GHz 2tk
Mälu
4GB moodulit 6tk
Lisaseadmed
lisa Gigabit Ethernet kahepordiline võrgukaart 1 tk
lisa optilist võrgukaarti (ühendamiseks EMC kastiga) 2 tk
Lisaks garantii, hooldus ja tugi 3 aastat
Nõuded VMware litsentsile
VI 3.5 Standard
VMware Infrastructure Standard High Availability Acceleration Kit for 4 processors (Includes 1 VirtualCenter Foundation, VI Standard for 4 Processors)
Gold Support/Subscription* VMware Infrastructure Standard High Availability Acceleration Kit for 4 processors 36 kuud