Psühhoteraapia programmid

Grupiteraapia programm

Tallinna Lastehaiglas toimuvad grupiteraapia kohtumised käitumisprobleemidega lastele ja noorukitele. Rühmades käivad koos noored, kellel on probleeme käitumisega nii koolis kui kodus, muu hulgas koolikohustuse täitmisega, või kes on tarvitanud alkoholi ja/või narkootikume jms.

Noorukite grupiteraapia koosneb reeglina vähemalt 8–10-st kohtumisest, mille jooksul käsitleme mitmeid noori ja gruppi puudutavaid teemasid meie- ja mina-vormis: miks me siin oleme; mida me koos tegema hakkame; millist kasu saan mina siin käimisest; kuidas ennast ja oma käitumist analüüsin, ette prognoosin; milliseid tundeid ma tunnen, kuidas neid väljendan; milliseid suhteid ma oman; mis toimub suhetes; kuidas tegelen konfliktide ja tülidega.

Kui tunnete, et ka Teie lapsel võiks sellist tuge vaja minna, siis võtke meiega ühendust.
Eestikeelse nõustamisgrupi juhendaja Urmas Nurk (tel 5301 9099)

 

Pereteraapia programm

Laste ja noorte vaimse tervisega seotud probleemide ja haiguste leevendamiseks on hea kasutada pereteraapiat.

Pereteraapia on laialt levinud psühhoteraapia meetod, mis aitab süsteemselt lahendada probleeme. Teraapia toimub valdavalt vestluse vormis, kus kõigil pereliikmetel on võimalus avameelselt end väljendada ja saada ärakuulatud. Tavaliselt on pereteraapia fookuses pereliikmete omavaheline suhtlemine ja suhete kvaliteet, pere arengukriisid ning nendega toimetuleku viisid.

Oma kogemustest võime öelda, et pereteraapia on osutunud tõhusaks sekkumismeetodiks laste ja teismeliste psühhosomaatiliste probleemide leevendamisel, kooliprobleemide lahendamisel, vanemlike oskuste arendamisel, traumaatiliste kogemuste nagu kaotus ja lein leevendamisel, samuti unemurede ja söömisprobleemide lahendamisel. Sageli on pereteraapiast kasu ka psüühiliste probleemide ennnetamisel.

Pereteraapia koolituse on läbinud Anne Kleinberg, Urmas Nurk, Anna Haasma, Jelena Riis, Anu Tõnist.

 

Nõustamisgrupp söömishäiretega laste vanematele

Söömishäire osakonnas toimuva grupi sihtgrupiks on söömishäiretega laste või noorukite vanemad, kasuvanemad või vanavanemad. Grupi eesmärgiks on informatsiooni jagamine söömishäirete tekke põhjuste, olemuse ja ravivõimaluste kohta ning söömishäiretega laste või noorte lähedaste toetamine.

Kontakt: anu dot toniste at lastehaigla dot ee