Koduravi meeskond


Koduravi teenuse sihtgrupp on raske psüühikahäirega nooruk, kes on käesolevalt akuutses ja raskes psühhiaatrilises kriisis, mis ilma koduravi teenuseta vajaks hospitaliseerimist.

Teenust rakendatakse ka juhtudel kui haiglaravi ja tavapärane ambulatoorne ravi ei ole olnud piisav, puudub näidustus statsionaarse ravi kohaldamiseks, lapse igapäevaeluga toimetulek ja koolikohustuse täitmine psüühilisest häirest tingituna on häirunud ning pere enda ressursid on ebapiisavad. Küll aga on kooliproblemide korral vaja läbida enne Rajaleidja hindamine (https://rajaleidja.innove.ee/).

Toetame ja nõustame ka nooruki vanemaid ning vajadusel temaga töötavaid spetsialiste, kelle senised sekkumised pole andnud soovitud tulemusi. Toetame noorukeid ja peresid nende jaoks sobivas ning turvalises keskkonnas.

Sekkumise aluseks on klassikalised sekkumise tehnikad (nt pereteraapia) koos laste ja/või noorukitega töötavatele professionaalidele pakutava juhtumiaruteluga.

Koduravi meeskonda kuuluvad psühholoog, psühhiaatriaõed, sotsiaaltöötajad ja konsulteeriv psühhiaater.