Uudised!

Lastearstide seltsi hinnangul ei arutata pediaatrilise eriarstiabi tulevikku Tallinnas läbipaistvalt

16.10.2018

Eesti Lastearstide Seltsile teeb muret, et pediaatrilise eriarstiabi tuleviku arutelu Tallinnas – ehk Põhja- ja Lääne-Eestis – ei toimu läbipaistvalt ning vastupidiselt senisele pediaatrilise meditsiiniabi koondamisele plaanitakse järgnevateks aastakümneteks killustatuse püsimist või isegi süvenemist seoses plaanitava Tallinna haiglaga, kirjutab Eesti Arst.

"Tallinna haigla rajamise visioon loob kindlasti uue kvaliteedi arstiabi osutamisel, kuid laste kolmanda tasandi eriarstliku abi osas plaanitav ei ole kooskõlas tõenduspõhise tervishoiukorraldusega ning laste järjepideva ravi kvaliteedi parandamise osas on kaheldav," teatas seltsi president Ülle Einberg. Lastearstide seltsile teeb muret, et pediaatrilise eriarstiabi organisatoorse korralduse tuleviku arutelu Tallinnas – ehk Põhja- ja Lääne-Eestis – ei toimu transparentselt.

"Eesti Lastearstide Selts ja eriala spetsialistid saavad informatsiooni vaid ajakirjandusest, et Tallinna haiglasse koondatakse vastsündinute abi ning seejuures plaanitakse lastehaigla teenistuste osalist üleviimist," ütles Einberg. Tema sõnul on toimunud on üksikud koosolekud Tallinna tasemel sünnitus- ja vastsündinute abi aspektist, kus enamus spetsilistidest pidas vajalikuks sünnitusabi ja kogu pediaatrilise abi – sealhulgas kirurgiliste erialade – koondamist ehituslikult tagamaks ravi järjepidevust ja optimaalset koostööd sünnituseelse ja -järgse ning kõikide laste eriarstiabi teenuste vahel.

"Ometi toimivad vastupidised protsessid. Arusaamatuks jääb, miks plaanitakse mittetõenduspõhiseid muutusi lasteabi seisukohalt ja kelle huve antud muudatused kajastavad. Pediaatrilise teenuse ja väljaõppe killustamine Tallinnas toob kaasa muudatused laste tervishoius Põhja- ja Lääne-Eesti  piirkonnas tervikuna. Konkurents ei ole meditsiinisüsteemis mitte alati ja igal pool edasiviivaks jõuks," lisas ta.

Selts ootab sotsiaalministeeriumilt, Tallinna linnavalitsuselt ja haigekassalt avatud diskussiooni kolmanda tasandi pediaatrilise tervishoiuteenuse nägemusest lähitulevikus haiglavõrgu arengukava valguses ja soovib ning peab vajalikuks erialaseltsina osaleda plaanitavate arengusuundade väljatöötamisel.