Uudised!

Laste Vaimse Tervise Keskuse ehitusleping sai allkirjad

09.05.2014


8. mail allkirjastasid Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts ning Astlanda Ehituse OÜ ehitusdivisjoni direktor ning juhatuse liige Kaupo Kolsar lepingu, mille kohaselt Laste Vaimse Tervise Keskus valmib 2015. aasta sügiseks.

TALLINN, 8. mai, BNS - Neljapäeval allkirjastas Tallinna lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskuse ehituslepingu Astlanda Ehituse OÜ-ga.
Pakkumise maht oli üle 4,5 miljoni euro, millest 2,8 miljonit kaeti Norra Kuningriigi granti abil. Norra Kuningriigi toetuse kogumaht oli 4,2 miljonit eurot. 1,3 miljoni eurone jääk suunatakse võrgustiku ülesehitamisse ja meeskondade palkamisse. "Norra projekt sisaldab esiteks sisupoolt, millega meil juba tegeldakse - sest projekt on alla kirjutatud aasta aega tagasi - ja töötatakse välja uusi laste vaimse tervise platvorme ja süsteeme," ütles BNS-ile SA Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts.
"Kuna osaliselt Eestis on haiglate renoveerimist või uute haiglate rajamist finantseeritud Euroopa struktuurifondide rahadest, siis lastehaiglale ei ole neid kunagi kas jätkunud või vajalikuks peetud või eraldatud," kommenteeris Luts.
"Eesti probleem on abivõimaluste piiratus," ütles lastepsühhiaater Anne Kleinberg. "Eesti laste vaimses tervises kajastub Eesti inimeste heaolu üldiselt – vaimse tervise probleeme tervikuna pole märkimisväärselt rohkem kui teistes arenevates riikides, kuid lastega perede vaesus, vanemate töötus, perest eemal töötamine ja vähene aeg lastele toob enam välja laste käitumishäireid ja riskikäitumise."
Lutsu sõnul laste vaimse tervise probleemide arv kasvab. "See on üks põhjusi, miks üldse see projekt on algatatud. Ma arvan, et tervishoius mingisuguseid asju jätkusuutlikult projektide baasil teha ei ole võimalik. Ja seetõttu ongi sellel projektil väga selged raamid. Edasi toimub tegelikult teenuse osutamine, mida peaks finantseerima haigekassa. Ilmselgelt me väidame, et praegu selle teenuse kättesaadavus on puudulik ehk siis see peab laienema ja see loomulikult tähendab suurenenud finantseerimist sellele lülile."
Ehitus peaks valmima järgmise aasta sügisel. Norra finantsmehhanismi ja Eesti riigi abil rajatavat Laste Vaimse Tervise Keskus t hakkab ehitama Astlanda Ehitus OÜ koos Irest Stroi OOO-ga, kes valiti välja seitsme pakkuja seast.