Lapse õigused ja heaolu haiglas

Lapsel on ÕIGUS:

  • lugupidavale ja individuaalsele suhtumisele;
  • vanemate juuresolekule raviprotsessis ja vanema osalemisele ravis;
  • talle oluliste füüsiliste ja psühholoogiliste vajaduste täitmisele – toidule, puhkusele, unele, soojusele ja aktiivsusele;
  • püsivale, toetavale ja hoolitsevale ravile, milles järgitakse lapse emotsionaalseid ja psühhosotsiaalseid vajadusi (ergutatakse avatud suhtlemist, julgustatakse inimlikke suhteid);
  • väljendada vabalt reaktsioonide abil oma tundeid ja hirmu;
  • kontrollida ennast ja olukorda nii palju kui võimalik;
  • eakohaselt saada selgitust  ravi/uuringu kohta (mängides nukkudega, joonistades, saada sellest aimu kirjelduste kaudu);
  • saada tunnustust, kiitust ja autasusid hea toimetuleku eest raviprotsessis ja rasketes olukordades;
  • osaleda koos oma vanematega raviprotsessi mõjutavates otsustes;
  • olla haiglas võimalikult lühikest aega, kui haiglajärgne ravi on planeeritud.

Lapse ravi huvides võib kasutada tema tunnetuslikule, sotsiaalsele, füüsilisele ja emotsionaalsele arengule vastavaid normaalseid stiimuleid.
 

Haiglas oleva lapse õiguste Lissaboni deklaratsioon

Minu oigused TEH

Haiglaravil olevate laste heaolu harta

vaata siit