Lapse külastamine, külastamisajad

Soovitav aeg haigete laste külastamiseks on:

tööpäevadel kell 16:00–20:00

puhkepäevadel kell 10:00–14:00 ja 16:00–20:00

intensiivraviosakonnas kõigil päevadel kell 12:00–20:00

Tähelepanu! Suur osa uksi sulgub automaatselt täpselt kell 20:00. Selleks ajaks peavad külastajad olema haiglast lahkunud.
 

Palume meeles pidada:

  • Haigla palatite ja koridoride suurus ei võimalda ühe haige juurde enamat kui kahte külalist.

  • Külastage last vaid siis, kui olete terve.

  • Arvestades nakatumisohtu, palume lapsi külastajana mitte kaasa võtta!

  • Üleriided jätke garderoobi.

  • Haiglasse tooge ainult neid toiduaineid, mis ei rikne kiiresti.

  • Palume tutvuda osakonna päevarežiimi ja sisekorra eeskirjadega.

  • Haigla ruumides ja haigla territooriumil on suitsetamine rangelt keelatud!

  • Fotografeerimine, salvestamine, filmimine jms on haiglas lubatud vaid juhul, kui personal on selleks nõusoleku andnud. Samuti on keelatud kõrvaliste patsientide jäädvustamine ilma nende vanemate/hooldaja nõusolekuta.

  • Kõigi küsimuste ja probleemide tekkimisel palume koheselt pöörduda vanemõe/ valvepersonali poole.

  • Koostöös teiega paraneb ka laps kiiremini.