KIRURGIAOSAKOND

Kirurgiaosakonnas ravitakse kirurgilise patoloogiaga lapsi esimestest elutundidest kuni 16. eluaastani. Krooniliste, varem meie osakonnas ravitud haiguste korral kuni 18-aastaseks saamiseni.

Kirurgilist abi antakse lastele kõigil kirurgia erialadel, v.a kardiokirurgia.

Lähimad koostööpartnerid on PERH, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Helsingi Ülikooli Keskhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum.
 

Tööjaotus osakonnas

Plaaniline töö toimib viiel päeval nädalas kell 09:00–16:00.

Lastekirurgide konsultatiivne vastuvõtt toimub konsultatiivses polikliinikus (etteregistreerimine telefonil 697 7200). Vajalik saatekiri perearstilt või teiselt eriarstilt.

Erakorraliste haigete konsultatsioonid valvetoas toimuvad iga päev 24h.

Erakorralised ambulatoorsed pisioperatsioonid
toimuvad tööpäevadel kokkulepitud ajal ja puhkepäevadel kell 11:00–12:00 valvetoas.