Uudised!

Haigla töökorralduse muudatustest seoses eriolukorraga riigis

20.03.2020

Viiruste leviku kõrgperioodi ning riigis kehtestatud eriolukorra tõttu on lõpetatud plaaniline statsionaarne ja päevaravi Tallinna Lastehaiglas. Uusi aegu hakkame väljastama eriolukorra lõppedes.
Jätkub haigete erakorraline vastuvõtt 24/7 ning edasilükkamatu statsionaarne ravi.
Ägedate haigustunnustega patsientidel palume siseneda ainult erakorralise vastuvõtu (EMO) uksest, mis on avatud kõikidel päevadel ööpäev läbi.

Erakorralisse vastuvõttu pöördudes palutakse Teil vastata küsimustikule seoses võimaliku nakatumisega koroonaviirusesse. Teistest haiglaustest sisenedes on vajalik täita tervisedeklaratsioon, mille alusel otsustatakse Teie pääs haiglasse.
Vastuvõtul/uuringutel võib last saata vaid üks täiskasvanu, teisi lapsi ja pereliikmeid mitte kaasa võtta.

Jätkub ka traumapatsientide ööpäevaringne vastuvõtt. Traumapunkti uks on avatud tööpäevadel kell 8-16. E-R kell 16-22 ning nädalavahetusel kell 10-22 palume traumapatsientidel vajutada traumapunkti uksel olevat uksekella ming mitte siseneda EMO sissekäigu kaudu.
EMO uksest sisenemine ainult öötundidel (alates kell 22).
Ambulatoorsed visiidid
on võimalusel ning lapsevanemate nõusolekul muudetud kaugvisiitideks elektrooniliste kanalite kaudu. Kui Teil on broneeritud ambulatoorse visiidi aeg ning otsustate loobuda, andke sellest palun teada telefonl 687 7200 või meiliaadressil loobu@lastehaigla ee.
Ka ambulatoorsel visiidil tohib last saata vaid üks täiskasvanu, teisi pereliikmeid ja lapsi mitte kaasa võtta.

Alates 13. märtsist oleme kehtestatud patsientide külastuskeelu
Patsientidele mõeldud pakkide vastu võtmine on lõpetatud.
Kõik haigla sissepääsud peale erakorralise vastuvõtu ukse suletakse kell 16.00 tööpäevadel ning nädalavahetusteks.
Piirangute eesmärgiks on kaitsta patsiente ja vähendada personali haigestumise võimalust.
Palume mõistvat suhtumist.
Palun jälgige edasisi teadaandeid.