15.07.2016

Patsient ei ole passiivne klient

Lapsevanemate kaebusi loetakse tervishoiusüsteemis esinevate probleemide indikaatoriks. Vanemad hindavad haiglat väga erinevatest aspektidest ning rõhuasetusega, mis ei kattu sageli sellega, kuidas arstid või õed ise oma tööd hindavad.

Sagedasemad põhjused kaebuse esitamiseks on seotud kas puudujääkidega lapse ravi korraldamisel või puuduliku suhtlemisega haige ja meditsiinitöötaja vahel, sh informatsiooni andmise, selgituste jagamise ja juhendamisega haiglasoleku ajal.
Tallinna Lastehaiglas lapsevanemate kaebused registreeritakse, neid analüüsitakse ning vanematele püütakse anda ausaid vastuseid. Kokkuvõtteid tehakse kaks korda aastas, mis võimaldab  näha nõrkusi teenuste  osutamisel ja planeerida seeläbi tegevusi muutuste tegemiseks.

{...loe edasi}

Leia vastuvõtuaeg